Η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ!

Σήμερον σκιρτά η θεοφρούρητος καθ᾿ ημάς Ιερά Μητρόπολις Σταγών και Μετεώρων και, μετ᾿αυτἠς, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα κ.κ. Θεόκλητε, σκιρτά ωσαύτως και η καρδία ενός εκάστου εξ ημών, ενός εκάστου εκ των τέκνων της υμετέρας τιμημένης σεβασμιότητας, καθώς αντικρίζει εις τους ιλαρούς υμών οφθαλμούς τον Ποιμένα τον "Καλόν", τον Ιεράρχην τον "ακάματον", τον χαρακτήρα τον...
αδαμάντινον, τον Πατέρα τον φιλόστοργον, άμα δε, και φιλεύσπλαγχνον, δίκαιον, αμίαντον και άκακον.
Σήμερον, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα, τα τέκνα της υμών αρχιεροσύνης ανοίγουν τις πύλες των καρδιών τους ίνα ενθρονιστεί η υμετέρα σεβασμιότητα. Ανοίγουν τις αγκάλες τους και Σας υποδέχονται μετά της ακορέστου και διαπύρου ευχής, όπως διαποιμάνετε, διά της επενεργείας της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, την θεόσωστον ταύτην Ιεράν Μητρόπολιν έτη πολλά, καρποφόρα, αγλαόκαρπα, φιλάρεστα και θεοφιλή.
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητε,
Ο ευσεβής λαός της καθ᾿ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Σας υποδέχεται εν τιμή και ευφροσύνη και "εν ενί στόματι", άπαντες ομοθυμαδόν τούτην την ευλογημένην ώραν, στρεφόμενοι προς την ιερά εικόναν του Ζωοδότου και Μέγα Αρχιερέως Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι ενδομύχως και ψάλλοντες διακηρύκτως, βροντοφωνάζωμεν και διαλαλούμεν: « Θεοκλήτου, του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, ημών δε, Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Άξιος!».


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology