«Θεμέλια του σπιτιού είναι οι πέτρες. Θεμέλιο και οροφή της αρετής της νήψεως είναι το προσκυνητό και άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού»

 Στους απλοϊκούς και δήθεν απαθείς λογισμούς, ακολουθούν οι εμπαθείς, καθώς έχομε μάθει με την μακροχρόνια πείρα και παρατήρηση. Οι πρώτοι λογισμοί ανοίγουν την είσοδο στους..δεύτερους, οι απαθείς στους εμπαθείς.
164. Πράγματι ο άνθρωπος πρέπει να χωρίζεται με την προαίρεσή του σε δύο κομμάτια, και να σχίζεται με σοφότατη επινόηση, όπως είπα· και πρέπει να είναι εχθρός αφιλίωτος και άσπονδος του εαυτού του.
Όποια διάθεση ακριβώς έχει ένας για κάποιον που εξαιρετικά και πολλές φορές τον έχει λυπήσει και αδικήσει, έτσι να εχθρευόμαστε τον εαυτό μας ή και πολύ περισσότερο, αν βέβαια θέλομε να κατορθώσομε την μεγάλη και πρώτη εντολή, δηλαδή την διαγωγή του Χριστού, τη μακάρια ταπείνωση, τον ένσαρκο τρόπο ζωής του Θεού. 


Γι᾿ αυτό ο Απόστολος λέει: «Ποιός θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό, το κυριευμένο από τον θάνατο1; Γιατί δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού»2. Θέλοντας ο Απόστολος να φανερώσει ότι το να υποτάξομε το σώμα στο θέλημα του Θεού εξαρτάται από εμάς, λέει: «Άν κρίναμε τον εαυτό μας, δε θα καταδικαζόμαστε· κι όταν καταδικαζόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο»3.

169. Θεμέλια του σπιτιού είναι οι πέτρες. Θεμέλιο και οροφή της αρετής της νήψεως είναι το προσκυνητό και άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Ένας ανόητος κυβερνήτης πλοίου, αν στην τρικυμία διώξει τους ναύτες και ρίξει στη θάλασσα τα κουπιά και τα πανιά και κοιμηθεί, εύκολα θα ναυαγήσει. Και η ψυχή ευκολότερα θα καταποντιστεί από τους δαίμονες, αν αμελήσει την νήψη και δεν επικαλείται, μόλις φανεί η δαιμονική προσβολή, το όνομα του Ιησού Χριστού.

****************
1Ρωμ. Ζ΄ : 24.2Ρωμ. Η΄ :7.3Α΄ Κορ. ια : 31-32.

Άγιος Ησύχιος«Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή...»"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Των Ιερών Νηπτικών, Τόμος α΄ (σελ. 208-209) Εκδόσεις: ''Τό Περιβόλι της Παναγίας"πηγή

Πηγή: http://inpantanassis.blogspot.com/2017/12/blog-post_37.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology