Το άγχος

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Το άγχος είναι ασθένεια της ψυχής και δεν εξαρτάται από υλικές ελλείψεις.

Μπορεί ένας υγιής άνθρωπος να έχη πολλά εκατομμύρια στην Τράπεζα και να ζη μέσα στο άγχος.

Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού και... τον καλόν αγώνα.

Τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ τὸ ἀξιοποιήση στὸ καλὸ, γιατὶ ὁ Θεὸς, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώση, ἔχει καὶ ἀπαιτήσεις.

Τὸ μυαλὸ λ.χ. εἶναι μιὰ δύναμη, ἀλλὰ, ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς τὸ χρησιμοποιεῖ ὁ καθένας, μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ ἤ κακό.

Πηγή: Ο ΤΗΡΩΝ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology