Άγιος Παΐσιος: Θα τα δεις παιδί μου, θα τα δεις… Έφτασε πια ο καιρός

~ Γνώρισα τόν π. Παϊσιο στά 1992 από επίσκεψή μου στό Αγιο Ορος μαζί μέ έναν τυφλό φίλο μου.
  Τόν βρήκαμε στό κελλί του νά συνομιλεί μέ δύο άτομα.
  Μόλις τελείωσε, ήρθε κοντά μας καί μάς χαιρέτισε μέ τά μικρά μας ονόματα, άν καί τόν βλέπαμε γιά πρώτη φορά!
  Γιά τήν Κύπρο μάς είπε.
— Θά έλθει ή ώρα πού τό θέμα τής Κύπρου θά λυθεί. Θά περάσει πολλές δυσκολίες, αλλά θά λυθεί καί θά είναι Ορθόδοξη καί Ελληνική !

Τόν ρώτησα γιά τήν συνεχή αδιαλλαξία καί τίς προκλήσεις τών Τούρκων.
Μέ έπιασε από τόν ώμο καί μέ πολλή σοβαρότητα μού είπε,

— Μή ανησυχείς παιδί μου, εγώ ετοιμάζομαι νά κοιμηθώ πιά, καί δέν θά είμαι στήν ζωή, αλλά θά τά βλέπω όλα από επάνω.
Εδώ είμαστε όλοι προσωρινοί.

Η Τουρκία θά διαλυθεί σέ τρία-τέσσερα κομμάτια.
Εχει αρχίσει ήδη ή αντίστροφη μέτρησή της.

Πολύ σύντομα οί προσευχές πού γίνονται τώρα κάτω από τήν επιφάνεια τής γής, θά γίνονται επάνω, καί τά κεράκια πού ανάβονται κάτω, θά ανάβονται επάνω… ( εννοούσε τούς Ελληνες κρυπτοχριστιανούς τής Τουρκίας )

Εμείς θά πάρουμε τά δικά μας εδάφη, οί Αρμένιοι τά δικά τους, καί οί Κούρδοι πάλι τά δικά τους.
Τό Κουρδικό θέμα έχει πιά δρομολογηθεί.

Αυτά θά γίνουν όχι τώρα τό 1992, αλλά σύντομα…

Θά γίνουν όλα αυτά όταν θά πάψουν νά κυβερνάνε τήν Τουρκία οι πολιτικοί πού είναι σήμερα, καί όταν μιά νέα γενιά πολιτικών εμφανισθεί γιά νά κυβερνήσει.

Τότε θά γίνει καί ό διαμελισμός τής Τουρκίας ….

Θά τά δείς παιδί μου, θά τά δείς.
Πίστη καί ελπίδα στόν Θεό νά υπάρχει καί θά χαρούν πολλοί.

Ολα αυτά θά γίνουν μέσα στά χρόνια αυτά.

Εφτασε πιά ό καιρός! «

Τόν ρώτησα άν ή Ελλάδα υποστεί συμφορές από ότι επακολουθήσει, καί μού είπε.

— Θά υπάρξουν ασήμαντα προβλήματα.

Αρκετός κόσμος πού σήμερα είναι Χριστιανικά αδιάφορος, θά επιστρέψει στόν Ορθόδοξο χώρο.

Νά μή ανησυχείτε γιά τήν Ελλάδα !…

Λάμαρης Δημήτριος, Πάφος Κύπρου.

petraxili.blogspot.gr

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology