Πως Αποκτιέται ένας Ευλογημένος Γάμος; ( Αγίου Κοσμά του Αιτωλού )

Εγεννήθη ο Κύριος μας από γυναίκα, διά να ευλογήση την γυναίκα. Εγεννήθη ο Κύριος μας από αρραβωνιασμένην διά να ευλογήση τον Γάμο. Και να χαιρώμασθεν, αδελφοί μου, και να ευφραινώμασθεν, όπου μας έδωκεν ο Κύριος ευλογημένον γάμον.
Και επαράγγειλεν ο Κύριος να παίρνη ο Ανδρας μίαν Γυναίκα, ομοίως και η Γυναίκα έναν Ανδρα. Και αφού αρραβωνιασθούν, να Εξομολογηθούν το Ανδρόγυνον με πίστιν καθαράν, με φόβον και τρόμον και με ευλάβειαν και να Μεταλαμβάνουν τα Άχραντα Μυστήρια με Φόβον και με Τρόμον και με ευλάβειαν.

Και ύστερα από το μεταλάβημα να Στεφανώνονται μέσα είς την Εκκλησία. Τότε αδελφοί μου, λέγεται Ευλογημένος Γάμος.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Πηγή: http://amartolon-sotiria.blogspot.com/2018/01/blog-post_20.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology