Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου [Χαιρετισμών] εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Μετὰ τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας
ερες: Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν, κα ε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων. μν.

Ὁ προεστὼς: Δξα σοι Θες μν, δξα σοι.
Βασιλε ορνιε, Παρκλητε, τ Πνεμα τῆς ληθεας πανταχο παρν κα τ πντα πληρν θησαυρς τῶν γαθν κα ζως χορηγς, λθ κα σκνωσον ν μν κα καθρισον μς π πσης κηλδος κα σσον γαθ, τς ψυχς μν....


Ὁ ἀναγνώστης:
μν. γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος λησον μς (τρίς).
Δξα Πατρί... Κα νν...
Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου. Κριε λησον, Κριε λησον, Κριε λησον.
Δξα Πατρί... Κα νν...
Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τῆς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκῃς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π τοῦ πονηρο.

ερες: τι σο στιν βασιλεα...
ἀναγνώστης:
μν. Κριε λησον (ιβ')
Δξα Πατρί... Κα νν...
 • Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλε μν Θε.
 • Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ τ βασιλε μν Θε.
 • Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ, Χριστ τ βασιλε κα Θε μν.
Ψαλμς Ν΄
 • λησν με Θες κατ τ μγα λες σου κα κατ τ πλθος τῶν οκτιρμν σου ξλειψον τ νμημ μου
 • π πλεον πλνν με π τς νομας μου κα π τς μαρτας μου καθρισν με
 • τι τν νομαν μου γ γινσκω κα μαρτα μου νπιν μου στὶ δι παντς
 • σο μνῳ μαρτον κα τ πονηρν νπιν σου ποησα πως ν δικαιωθς ν τος λγοις σου κα νικσῃς ν τ κρνεσθα σε
 • δο γρ ν νομαις συνελφθην κα ν μαρταις κσσησ με μτηρ μου
 • δο γρ λθειαν γπησας τ δηλα κα τ κρφια τς σοφας σου δλωσς μοι
 • αντιες με σσπῳ κα καθαρισθσομαι πλυνες με κα πρ χινα λευκανθσομαι
 • κουτιες μοι γαλλασιν κα εφροσνην γαλλισονται στέα τεταπεινωμνα
 • πστρεψον τ πρσωπν σου π τν μαρτιν μου κα πσας τς νομας μου ξλειψον
 • καρδαν καθαρν κτσον ν μο Θες κα πνεμα εθς γκανισον ν τος γκτοις μου
 • μ ποῤῥψης με π το προσπου σου κα τ πνεμα τ γιν σου μ ντανλῃς π' μο
 • πδος μοι τν γαλλασιν το σωτηρου σου κα πνεματι γεμονικ στριξν με
 • διδξω νμους τς δος σου κα σεβες π σ πιστρψουσιν
 • ῥῦσα με ξ αμτων Θες, Θες τς σωτηρας μου γαλλισεται γλσσ μου τν δικαιοσνην σου.
 • Κριε τ χελη μου νοξεις κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου
 • τι ε θλησας θυσαν δωκα ν, λοκαυτματα οκ εδοκσεις
 • θυσα τ Θε πνεμα συντετριμμνον καρδαν συντετριμμνην κα τεταπεινωμνην Θες οκ ξουθενσει
 • γθυνον Κριε ν τ εδοκᾳ σου τν Σιν κα οκοδομηθτω τ τεχη ερουσαλήμ
 • ττε εδοκσεις θυσαν δικαιοσνης ναφορν κα λοκαυτματα ττε νοσουσιν π τ θυσιαστριν σου μσχους
Ψαλμς ΞΘ΄
 • Θες, ες τν βοθειν μου πρσχες, Κριε, ες τ βοηθσαί μοι σπεσον.
 • Ασχυνθτωσαν, κα ντραπτωσαν ο ζητοντες τν ψυχν μου.
 • ποστραφτωσαν ες τ πσω κα καταισχυνθτωσαν ο βουλμενοί μοι κακ.
 • ποστραφτωσαν παραυτκα ασχυνμενοι ο λγοντς μοι, εγε, εγε.
 • γαλλισθωσαν κα εφρανθτωσαν π σοὶ πντες ο ζητοντς σε, Θες.
 • Κα λεγτωσαν δι παντς. Μεγαλυνθτω Κριος, ο γαπντες τ σωτριν σου.
 • γ δ πτωχς εμ κα πνης. Θες, βοθησν μοι.
 • Βοηθς μου κα ῥύστης μου ε σ, Κριε, μ χρονσῃς.
Ψαλμς ΡΜΒ΄
 • Κριε εσκουσον τς προσευχς μου ντισαι τν δησν μου ν τ ληθεᾳ σου, εἰσάκουσν μου ν τ δικαιοσνη σου.
 • Κα μ εσλθῃς ες κρσιν μετ το δολου σου τι ο δικαιωθσεται νπιν σου πς ζν.
 • τι κατεδωξεν χθρς τν ψυχν μου ταπενωσεν ες γν τν ζων μου.
 • κθισ με ν σκοτεινος ς νεκρος αἰῶνος, κα κηδασεν π' μ τ πνεμ μου ν μο ταρχθη καρδα μου.
 • μνσθην μερν ρχαων, μελτησα ν πσι τος ργοις σου, ν ποιμασιν τν χειρν σου μελτων .
 • Διεπτασα πρς σ τς χερς μου, ψυχ μου ς γ νυδρς σοι.
 • Ταχ εσκουσν μου, Κριε, ξλιπεν τ πνεμ μου.
 • Μ ποστρψῃς τ πρσωπν σου π' μο κα μοιωθσομαι τος καταβανουσιν ες λκκον.
 • κουστν ποησν μοι τ πρωΐ τ λες σου, τι π σο λπισα.
 • Γνρισν μοι, Κριε, δν ν ᾗ πορεσομαι τι πρς σ ρα τν ψυχν μου.
 • ξελο με κ τν χθρν μου, Κριε, πρς σ κατφυγον΄ δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.
 • Τ πνεμ σου τ γαθν δηγσει με ν γ εθείᾳ΄ νεκεν το νματς σου, Κριε, ζσεις με.
 • ν τ δικαιοσνῃ σου ξξεις κ θλψεως τν ψυχν μου, κα ν τ λει σου ξολοθρεσεις τος χθρος μου.
 • Κα πολες πντας τος θλβοντας τν ψυχν μου τι γ δολς σου εμί.

Δοξολογα
 • Δξα ν ψστοις Θε, κα π γς ερνη, ν νθρποις εδοκία.
 • μνομέν σε, ελογομέν σε, προσκυνομέν σε, δοξολογομέν σε, εχαριστομέν σοι δι τν μεγλην σου δξαν.
 • Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, κα γιον Πνεμα.
 • Κριε Θες, μνς του Θεο, Υἱός του Πατρς, αρων τν μαρταν του κσμου, λησον μς αρων τς μαρτας του κσμου.
 • Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι τοῦ Πατρς, κα λησον μς.
 • τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.
 • Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τ νομ σου ες τν αἰῶνα κα ες τν αἰῶνα του αἰῶνος.
 • Κριε, καταφυγ γενθης μν ν γενε κα γενε. γ επα, Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.
 • Κριε, πρς σε κατφυγον, δδαξόν με τοῦ ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.
 • τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.
 • Παρτεινον τ λεος σου τος γινσκουσ σε.
 • Καταξωσον, Κριε, ν τ νυκτ τατῃ ναμαρττους φυλαχθναι μς.
 • Ελογητς ε, Κριε, Θες τῶν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τ νομ σου ες τοὺς αἰῶνας. μν.
 • Γνοιτο, Κριε, τ λεος σου φ' μς, καθπερ λπσαμεν π σέ.
 • Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.
 • Ελογητς ε, Δσποτα, συντισν με τ δικαιματα σου.
 • Ελογητς ε, γιε, φτισν με τος δικαιμασ σου.
 • Κριε, τ λες σου ες τν αἰῶνα, τ ργα τῶν χειρν σου μ παρδῃς.
 • Σο πρπει ανος, σο πρπει μνος, σο δξα πρπει, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τ γίῳ Πνεματι, νν κα ε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

Πιστεω ες να Θεν, Πατρα, Παντοκρτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πντων κα ορτων.
Κα ες ναν Κριον ησον Χριστν, τν Υἱόν τοῦ Θεο τν Μονογεν, τὸν κ τοῦ Πατρς γεννηθντα πρ πντων τῶν αἰώνων. Φς κ φωτς, Θεν ληθινν κ Θεο ληθινο γεννηθντα, ο ποιηθντα, μοοσιον τ Πατρ, δι' ο τ πντα γνετο. Τὸν δι’ μς τοὺς νθρπους κα δι τν μετραν σωτηραν κατελθντα κ τῶν ορανν κα σαρκωθντα κ Πνεματος γου κα Μαρας της Παρθνου κα νανθρωπσαντα. Σταυρωθντα τε πρ μν π Ποντου Πιλτου κα παθντα κα ταφντα. Κα ναστντα τ τρτ μρα κατ τς Γραφς. Κα νελθντα ες τοὺς ορανος κα καθεζμενον κ δεξιν τοῦ Πατρς. Κα πλιν ρχμενον μετ δξης κρναι ζντας κα νεκρος, οὗ τῆς βασιλεας οκ σται τλος.
Κα ες τ Πνεμα τ γιον, τ Κριον, τ Ζωοποιν, τὸ κ τοῦ Πατρς κπορευμενον, τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνομενον κα συνδοξαζμενον, τ λαλσαν δι τῶν Προφητν.
Ες μαν, γαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησαν. μολογ ν Βπτισμα ες φεσιν μαρτιν. Προσδοκ νστασιν νεκρν. Κα ζων τοῦ μλλοντος αἰῶνος. μν.

ξιν στιν ς ληθς μακαρζειν σ τν Θεοτκον, τν ειμακριστον κα παναμμητον κα μητρα του Θεο μν. Τν τιμιωτραν τν Χερουβεμ κα νδοξοτραν συγκρτως τν Σεραφεμ, τν διαφθρως Θεν Λγον τεκοσαν, τν ντως Θεοτκον, σ μεγαλνομεν.
Ο ΚΑΝΩΝ
«Χαρς δοχεον, σο πρπει χαρειν μνη. ωσφ.»
 Ποημα ωσφ το μνογρφου.
ὁ α’ χορός
δ α' χος δ' Ερμς
νοξω τ στμα μου, κα πληρωθσεται πνεματος, κα λγον ρεξομαι, τ βασιλδι Μητρ, κα φθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, κα ᾄσω γηθμενος, τατης τ θαματα.
ὁ β’ χορός
νοξω τ στμα μου...
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Χριστο ββλον μψυχον, σφραγισμνην σε Πνεματι, μγας ρχγγελος, γν θεμενος, πεφνει σοι, Χαρε χαρς δοχεον, δι' ς τς Προμτορος ρ λυθσεται.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
δμ πανρθωσις, χαρε Παρθνε Θενυμφε, το ᾅδου νκρωσις, χαρε πανμωμε, τ παλτιον, το μνου Βασιλως. χαρε θρνε πρινε, το Παντοκρτορος.
ὁ α’ χορός
Δξα Πατρὶ...
δον τ μραντον, χαρε μνη βλαστσασα, τ μλον τ εοσμον, χαρε τξασα, τ σφρδιον, το πντων Βασιλως, χαρε πειργαμε, κσμου δισωσμα.
ὁ β’ χορός
Κα νν...
γνεας θησαρισμα, χαρε δι' ς κ το πτματος, μν ξανστημεν, χαρε δπνοον, κρνον Δσποινα, πιστος εωδιζον, θυμαμα εοσμον, μρον πολτιμον.
δ γ'
ὁ α’ χορός
Ερμς
Τος σος μνολγους Θεοτκε, ς ζσα κα φθονος πηγ, θασον συγκροτσαντας, πνευματικν στερωσον, κα ν τῇ θεᾳ δξῃ σου, στεφνων δξης ξωσον.
ὁ β’ χορός
Τος σος μνολγους Θεοτκε,...
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Στχυν βλαστσασα τν θεον, ς χρα νροτος σαφς, χαρε μψυχε τρπεζα, ρτον ζως χωρσασα, χαρε το ζντος δατος, πηγ κνωτος Δσποινα.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Δμαλις τν μσχον τεκοσα, τν μωμον, χαρε τος πιστος, χαρε μνς κυσασα, Θεο μνν τν αροντα, κσμου παντς τ πτασματα, χαρε θερμν λαστριον.
ὁ α’ χορός
Δξα Πατρὶ...
ρθρος φαεινς χαρε μνη, τν λιον φρουσα Χριστν, φωτς κατοικητριον, χαρε τ σκτος λσασα, κα τος ζοφδεις δαμονας, λοτελς κμεισασα.
ὁ β’ χορός
Κα νν...
Χαρε πλη μνη ν Λγος, διδευσε μνος μοχλος, κα πλας ᾅδου Δσποινα, τ τκῳ σου συντρψασα, χαρε θεα εσοδος...
ὁ α’ χορός
..... τν σῳζομνων πανμνητε.
δ δ'
ὁ β’ χορός
Ερμς
καθμενος ν δξ π θρνου θετητος, ν νεφλ κοφῃ, λθεν ησος πρθεος, τ κηρτῳ παλμῃ, κα δισωσε, τος κραυγζοντας. Δξα Χριστ, τ δυνμει σου.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
ν φωνας σμτων πστει, σο βομεν Πανμνητε, Χαρε πον ρος, κα τετυρωμνον ν Πνεματι, χαρε λυχνα κα στμνε, Μννα φρουσα, τ γλυκανον, τ τν εσεβν ασθητρια.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
λαστριον το κσμου, χαρε χραντε Δσποινα, χαρε κλμαξ γθεν, πντας νυψσασα χριτι, χαρε γφυρα ντως, μετγουσα, κ θαντου πντας, πρς ζων τος μνοντς σε.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Ορανν ψηλοτρα, χαρε γς τ θεμλιον, ν τ σ νηδϊ, χραντε κπως βαστσασα, χαρε κογχλη πορφραν θεαν βψασα, ξ αμτων σου, τ Βασιλε τν Δυνμεων.
ὁ β’ χορός
Δξα Πατρὶ...
Νομοθτην τεκοσα, ληθς χαρε Δσποινα, τν τς νομας, πντων δωρεν ξαλεφοντα, κατανητον βθος, ψος ῤῥητον, πειργαμε, δι' ἧς μες θεθημεν.
ὁ α’ χορός
Κα νν...
Σ τν πλξασαν τ κσμῳ, χειρπλοκον στφανον, νυμνολογομεν, Χαρ σοι Παρθνε κραυγζοντες, τ φυλακτριον πντων κα χαρκωμα, κα κραταωμα...
ὁ β’ χορός
... κα ερν καταφγιον.
δ ε’
ὁ α’ χορός
Ερμς
ξστη τ σμπαντα, π τ θεᾳ δξῃ σου, σ γρ, πειργαμε Παρθνε, σχες ν μτρ, τν π πντων Θεν, κα ττοκας χρονον Υἱόν, πσι τος μνοσ σε, σωτηραν βραβεοντα.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
δν κυσασα, ζως χαρε Πανμωμε, κατακλυσμο τς μαρτας, σσασα κσμον, χαρε Θενυμφε, κουσμα κα λλημα φρικτν, χαρε νδιατημα, το Δεσπτου τς κτσεως.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
σχς κα χρωμα, νθρπων χαρε χραντε, τπε γισματος τς δξης, νκρωσις δου, νυμφν λφωτε, χαρε τν γγλων χαρμον, χαρε βοθεια, τν πιστς δεομνων σου.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Πυρμορφον χημα, το Λγου χαρε Δσποινα, μψυχε Παρδεισε τ ξλον, ν μσ χων ζως τν Κριον, ο γλυκασμς ζωοποιε, πστει τος μετχοντας, κα φθορ ποκψαντας.
ὁ α’ χορός
Δξα Πατρί...
ωννμενοι σθνει σου, πιστς ναβομν σοι, Χαρε πλις το Παμβασιλως, δεδοξασμνα, κα ξικουστα, περ ς λελληνται σαφς, ρος λατμητον, χαρε βθος μτρητον.
ὁ β’ χορός
Κα νν...
Ερχωρον σκνωμα, το Λγου χαρε χραντε, κχλος τν θεον μαργαρτην, προαγαγοσα, χαρε πανθαμαστε, πντων πρς Θεν καταλλαγὴ, τν μακαριζντων σε,...
ὁ α’ χορός
... Θεοτκε κστοτε.
δ ς'
ὁ β’ χορός
Ερμς
Τν θεαν τατην κα πντιμον, τελοντες ορτν ο θεφρονες, τς Θεομτορος, δετε τς χερας κροτσωμεν, τν ξ ατς τεχθντα, Θεν δοξζοντες .
ὁ α’ χορός
Τν θεαν τατην κα πντιμον...
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Παστς το Λγου μλυντε, ατα τς τν πντων θεσεως, χαρε Πανχραντε, τν Προφητν περιχημα, χαρε τν ποστλων, τ γκαλλπισμα.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
κ σο δρσος πσταξε, φλογμν πολυθεΐας λσασα, θεν βομν σοι, Χαρε, πκος νδροσος, ν Γεδεν Παρθνε, προεθεσατο.
ὁ β’ χορός
Δξα Πατρὶ...
δο σοι, Χαρε, κραυγζομεν, λιμν μν γενο θαλαττεουσι κα ρμητριον, ν τ πελγει τν θλψεων, κα τν σκανδλων πντων, το πολεμτορος.
ὁ α’ χορός
Κα νν...
Χαρς ατα χαρτωσον, μν τν λογισμν το κραυγζειν σοι, Χαρε φλεκτος βάτος, νεφλη λφωτε...
ὁ β’ χορός
... τος πιστος παστως, πισκιζουσα.
δ ζ'
ὁ α’ χορός
Ερμς
Οκ λτρευσαν, τ κτσει ο θεφρονες, παρ τν κτσαντα λλ πυρς πειλν, νδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον. περμνητε, τν Πατρων Κριος, κα Θες ελογητς ε.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
νυμνομν σε, βοντες Χαρε χημα, λου το νοητο, μπελος ληθιν, τν βτρυν τν ππειρον, γεωργσασα, ονον στζοντα, τν τς ψυχς εφρανοντα, τν πιστς σε δοξαζντων.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
ατρα, τν νθρπων κυσασα χαρε Θενυμφε, ῥάβδος μυστικ, νθος τ μραντον, ξανθσασα, χαρε Δσποινα, δι' ς χαρς πληρομεθα, κα ζων κληρονομομεν.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
ητορεουσα, ο σθνει γλσσα Δσποινα, μνολογσα σε, πρ γρ τ Σεραφεμ, ψθης κυσασα, τν Βασιλα Χριστν, ν κτευε, πσης νν βλβης ῥύσασθαι, τος πιστς σε προσκυνοντας.
ὁ α’ χορός
Δξα Πατρὶ...
Εφημε σε, μακαρζοντα τ πρατα, κα νακρζει σοι. Χαρε τμος ν ᾧ, δακτλ γγγραπται, Πατρς Λγος γν, ν κτευε, ββλῳ ζως τοὺς δολους σου, καταγρψαι Θεοτκε.
ὁ β’ χορός
Κα νν...
κετεομεν ο δολο σου κα κλνομεν, γνυ καρδας μν. Κλνον τ ος σου γν, κα σσον τος θλψεσι, βυθιζομένους μς, κα συντρησον, πσης χθρν λσεως...
ὁ α’ χορός
...τν σν Πλιν Θεοτκε.
δ η’
ὁ β’ χορός
Ερμς
Παδας εαγες ν τ καμνῳ, τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος. Νν δ νεργομενος, τν οκουμνην πασαν, γερει ψλλουσαν, τν Κριον μνετε τ ργα, κα περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Νηδϊ τν Λγον πεδξω, τν πντα βαστζοντα βστασας, γλακτι ξθρεψας, νεματι τν τρφοντα, τν οκουμνην πασαν, γνὴ, ᾧ ψλλομεν. Τν Κριον μνετε τ ργα, κα περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Μωσῆς κατενησεν ν βτ, τ μγα μυστριον το τκου σου. Παδες προεικνισαν, τοτο μφανστατα μσον πυρς στμενοι, κα μ φλεγμενοι, κρατε γα Παρθνε, θεν σε μνομεν, ες πντας τος αἰῶνας.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Ο πρῴην πτῃ γυμνωθντες, στολν φθαρσας νεδθημεν, τ κυοφορᾳ σου, κα ο καθεζμενοι, ν σκτει παραπτσεων, φς κατωπτεσαμεν, φωτς κατοικητριον, Κρη, θεν σε μνομεν, ες πντας τος αἰῶνας.
ὁ β’ χορός
Δξα Πατρὶ...
Νεκρο δι σο ζωοποιονται, ζων γρ τν νυπστατον κησας, ελαλοι ο λαλοι, πρῴην χρηματζοντες, λεπρο ποκαθαρονται, νσοι δικονται, πνευμτων ερων τ πλθη, ττηνται Παρθνε, βροτν ἡ σωτηρα.
ὁ α’ χορός
Κα νν...
κσμῳ τεκοσα σωτηραν, δι' ς π γς ες ψος ᾔρθημεν, χαροις παντευλγητε, σκπη κα κραταωμα, τεχος κα χρωμα, τν μελῳδοντων γν. Τν Κριον μνετε τ ργα, κα περυψοτε...
ὁ β’ χορός
... ες πντας τος αἰῶνας.
ὁ α’ χορός
δ θ’ Ερμς
πας γηγενς, σκιρττω τ πνεματι, λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δ, ΰλων Νων, φσις γεραρουσα, τν ερν πανγυριν, τς Θεομτορος, κα βοτω. Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γν, ειπρθενε.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
να σοι πιστο, τ Χαρε κραυγζωμεν, ο δι σο τς χαρς, μτοχοι γενμενοι, τς ϊδου, ῥῦσαι μς πειρασμο, βαρβαρικς λσεως, κα πσης λλης πληγς, δι πλθος, Κρη παραπτσεων, πιοσης βροτος μαρτνουσιν.
ὁ α’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
φθης φωτισμς, μν κα βεβαωσις, θεν βομν σοι. Χαρε στρον δυτον, εσγον κσμῳ, τν μγαν λιον, χαρε δμ νοξασα, τν κεκλεισμνην γν, χαρε στλε, πρινε εσγουσα, ες τν νω ζων τ νθρπινον.
ὁ β’ χορός
Στίχ.Ὑπεραγα Θεοτκε, σσον μς.
Στμεν ελαβς, ν οκ Θεο μν, κα κβοσωμεν. Χαρε κσμου Δσποινα, χαρε Μαρα, Κυρα πντων μν, χαρε μνη μωμος, ν γυναιξ κα καλ, χαρε σκεος, μρον τ κνωτον, π σ κενωθν εσδεξμενον.
ὁ α’ χορός
Δξα Πατρί...
περιστερ, τν λεμονα ποκυσασα, χαρε ειπρθενε σων πντων, χαρε τ καχημα, τν θλητν στεφνωμα, χαρε πντων τε, τν Δικαων, θεον γκαλλπισμα, κα μν τν πιστν τ δισωσμα.
ὁ β’ χορός
Κα νν...
Φεσαι Θες, τς κληρονομας σου, τς μαρτας μν, πσας παραβλπων νν, ες τοτο χων, κδυσωποσν σε, τν π γς σπρως σε, κυοφορσασαν, δι μγα λεος θελσαντα, μορφωθναι Χριστ, τ λλτριον.
Ετα τ Κοντκιον δχορον ργς.
ὁ α’ χορός
χος πλ. δ' Ατμελον
Τ περμχῳ στρατηγ τ νικητρια,
ὁ β’ χορός
ς λυτρωθεσα τν δεινν, εχαριστρια,
ὁ α’ χορός
ναγρφω σοι Πλις σου, Θεοτκε,
ὁ β’ χορός
λλ' ς χουσα τ κρτος προσμχητον,
ὁ α’ χορός
κ παντοων με κινδνων λευθρωσον
ὁ β’ χορός
να κρζω σοι, Χαρε, Νμφη νμφευτε.

ερες στμενος ες τν σωλα πρ τς εκνος τς Θεοτκου, παγγλλει μμελς τν στσιν τν Χαιρετισμν.

 ΣΤΑΣΙΣ Α’
γγελος πρωτοσττης, ορανθεν πμφθη, επεν τ Θεοτκῳ τ Χαρε (γ') κα σν τ σωμτῳ φων, σωματομενν σε θεωρν Κριε, ξστατο κα στατο, κραυγζων πρς ατν τοιατα΄
Χαρε, δι' ς χαρ κλμψει,
χαρε, δι' ς ρ κλεψει.
Χαρε, το πεσντος , δμ νκλησις,
χαρε τν δακρων τς Εας λτρωσις.
Χαρε, ψος δυσανβατον νθρωπνοις λογισμος,
χαρε, βθος δυσθερητον κα γγλων φθαλμος.
Χαρε, τι πρχεις Βασιλως καθδρα,
χαρε, τι βαστζεις τν βαστζοντα πντα.
Χαρε, στρ μφανων τν λιον,
χαρε, γαστρ νθου σαρκσεως.
Χαρε, δι' ς νεουργεται κτσις,
χαρε, δι' ς βρεφουργεται Κτστης.
Χαρε, Νμφη νμφευτε.
ὁ α’ χορὸςΧαρε, Νμφη νμφευτε
Βλπουσα γα, αυτν ν γνείᾳ, φησ τ Γαβριλ θαρσαλως. Τ παρδοξν σου τς φωνς, δυσπαρδεκτν μου τ ψυχ φανεται, σπρου γρ συλλψεως τν κησιν πς λγεις; κρζων, λληλοϊα.
ὁ α’ χορὸς
λληλοϊα.
Γνσιν γνωστον γνναι, Παρθνος ζητοσα, βησε πρς τν λειτουργοντα. κ λαγνων γνν Υἱὸν, πς στι τεχθναι δυνατν λξον μοι. Πρς ν κενος φησεν ν φβ , πλν κραυγζων οτω΄
Χαρε, βουλς ποῤῥτου μστις,
χαρε, σιγς δεομνων πστις.
Χαρε, τν θαυμτων Χριστο τ προομιον,
χαρε, τν δογμτων ατο τ κεφλαιον.
Χαρε, κλμαξ πουρνιε, δι ' ς κατβη Θες,
χαρε γφυρα μετγουσα τος κ γς πρς ορανν,
Χαρε, τ τν γγλων πολυθρλητον θαμα,
χαρε, τ τν δαιμνων πολυθρνητον τραμα,
Χαρε, τ Φς ῤῥτως γεννσασα,
χαρε, τ πς μηδνα διδξασα.
Χαρε, σοφν περβανουσα γνσιν.
χαρε, πιστν καταυγζουσα φρνας.
Χαρε, Νύμφη νμφευτε.
ὁ β’χορὸς
Χ
αρε, Νμφη νμφευτε.
Δναμις το ψστου, πεσκασε ττε, πρς σλληψιν τ πειρογμῳ΄ κα τν εκαρπον τατης νηδν, ς γρν πδειξεν δν πασι, τος θλουσι θερζειν σωτηραν, ν τ ψλλειν οτως΄ λληλοϊα.
ὁ β’χορὸς
λληλοϊα.
χουσα θεοδχον, Παρθνος τν μτραν, νδραμε πρς τν λισβετ, τ δ βρφος κενης εθς, πιγνοῦν τν τατης σπασμν, χαιρε! κα λμασιν ς σμασιν, βα πρς τν Θεοτκον.
Χαρε, βλαστο μαρντου κλμα,
χαρε, καρπο κηρτου κτμα,
Χαρε, γεωργν γεωργοσα φιλνθρωπον,
χαρε, φυτουργν τς ζως μν φουσα.
Χαρε, ρουρα βλαστνουσα εφοραν, οκτιρμν,
χαρε, τρπεζα βαστζουσα εθηναν λασμν.
Χαρε, τι λειμνα τς τρυφς ναθλλεις,
χαρε, τι λιμνα τν ψυχν τοιμζεις.
Χαρε, δεκτν πρεσβεας θυμαμα,
χαρε, παντς το κσμου ξλασμα.
Χαρε, Θεο πρς θνητος εδοκα,
χαρε, θνητν πρς Θεν παρρησα.
Χαρε, Νμφη νμφευτε.
ὁ α’ χορὸςΧαρε, Νμφη νμφευτε.
 Ζλην νδοθεν χων, λογισμν μφιβλων, σφρων ωσφ ταρχθη, πρς τν γαμν σε θεωρν, κα κλεψγαμον πονον μεμπτε, μαθών δέ σου τν σλληψιν κ Πνεματος γου, φη. λληλοϊα.
ὁ α’ χορὸς
λληλοϊα.
Ετα τ Κοντκιον δχορον συντόμως.
ὁ α’ χορός
χος πλ. δ’ Ατμελον
Τ περμχῳ στρατηγ τ νικητρια,
ὁ β’ χορός
ς λυτρωθεσα τν δεινν, εχαριστρια,
ὁ α’ χορός
ναγρφω σοι Πλις σου, Θεοτκε,
ὁ β’ χορός
λλ' ς χουσα τ κρτος προσμχητον,
ὁ α’ χορός
κ παντοων με κινδνων λευθρωσον
ὁ β’ χορός
να κρζω σοι, Χαρε, Νμφη νμφευτε.

Καὶ εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης: 
γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος λησον μς (κ τρτου).
Δξα Πατρὶ... Κα νν...
Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου.
Κριε λησον (κ τρτου)
Δξα Πατρὶ... Κα νν...
Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τῆς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκῃς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π τοῦ πονηρο.

ερες: τι σο στιν βασιλεα...
Κοντάκιον τοῦ Προδρόμου
Ἦχος β’
Τὰ ἄνω ζητῶν
μήν. Προφῆτα Θεοῦ, καὶ Πρόδρομε τῆς χάριτος, τὴν Κάραν τὴν σήν, ὡς ῥόδον ἱερώτατον, ἐκ τῆς γῆς εὑράμενοι, τὰς ἰάσεις πάντοτε λαμβάνομεν· καὶ γὰρ πάλιν ὡς πρότερον, ἐν κόσμῳ κηρύττεις τὴν μετάνοιαν.
Κριε λησον μ’
ν παντ καιρ κα πσῃ ρᾳ ν οραν κα π γς προσκυνομενος κα δοξαζμενος Χριστς Θες, μακρθυμος, πολυλεος, πολυεύσπλαγχνος, τοὺς δικαους γαπν κα τοὺς μαρτωλος λεν, πντας καλν πρς σωτηραν δι τῆς παγγελας τῶν μελλντων γαθν, ατς, Κριε, πρσδεξαι κα μν ν τ ρᾳ τατ τς ντεξεις κα θυνον τν ζων μν πρς τς ντολς σου. Τς ψυχς μν γασον, τ σματα γνισον , τοὺς λογισμος διρθωσον, τς ννοας κθαρον κα ῥῦσαι μς π πσης θλψεως, κακν κα δνης. Τεχισον μς γοις σου γγλοις, να τ παρεμβολ ατν φρουρομενοι κα δηγομενοι καταντσωμεν ες τν ντητα της πστεως κα ες τν πγνωσιν της προστου σου δξης, τι ελογητς ε ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.
Κριε λησον γ'
Δξα Πατρὶ... Κα νν...
Τν Τιμιωτραν τν Χερουβεμ, κα νδοξοτραν συγκρτως τν Σεραφεμ, τν διαφθρως Θεν Λγον τεκοσαν, τν ντως Θεοτκον, σ μεγαλνομεν.

ν νματι Κυρου, ελγησον Πάτερ.
ερες: Θες οκτειρσαι μς κα ελογσαι μς...

Κριε λησον (γ') κα σῶσον ἡμᾶς Παναγα Παρθνε.

σπιλε, μλυντε, φθορε, χραντε, γν Παρθνε, Θενυμφε Δσποινα, Θεν Λγον τος νθρποις τῇ παραδξῳ σου κυσει νσασα κα τν πωσθεσαν φσιν τοῦ γνους μν τος ορανοις συνψασα, τῶν πηλπισμνων μνη λπὶς κα τῶν πολεμουμνων βοθεια, τομη ντληψις τῶν ες σ προστρεχντων, κα πντων των Χριστιανν τ καταφγιον, μ βδελξῃ μ τν μαρτωλν, τν ναγ, τν ασχρος λογισμος κα λγοις κα πρξεσιν λον μαυτν χρεισαντα, κα τῶν δονν τοῦ βου, ᾳθυμᾳ γνμης, δολον γενμενον, λλ' ς τοῦ φιλανθρπου Θεο Μτηρ, φιλανθρπως σπλαγχνθητι π' μο τ μαρτωλ κα στῳ, κα δξαι μου τν κ υπαρν χειλων προσφερομνην σοι δησιν, κα τν σν Υἱόν , κα μν Δεσπτην κα Κριον, τ μητρικ σου παῤῥησα χρωμνη δυσπησον, να νοίξ κἀμο τ φιλνθρωπα σπλγχνα τῆς ατο γαθτητος κα, παριδών μου τ ναρθμητα πτασματα, πιστρψῃ με πρς μετνοιαν κα τῶν ατο ντολν ργτην δκιμον ναδεξῃ με. Κα πρεσ μοι ε ς λεμων κα συμπαθς κα φιλγαθος, ν μν τ παρντι βῳ θερμ προσττις κα βοηθς, τς τῶν ναντων φδους ποτειχζουσα κα πρς σωτηραν καθοδηγοσέ με, κα ν τ καιρ της ξδου μου τν θλαν μου ψυχν περιπουσα κα τς σκοτεινς ψεις των πονηρν δαιμνων πῤῥω ατς πελανουσα. ν δ τ φοβερ μέρᾳ τῆς Κρσεως, τῆς αωνου με υομνη κολσεως, κα τῆς ποῤῥτου δξης τοῦ σοῦ Υο κα Θεο μν κληρονμον με ποδεικνουσα. ς κα τχοιμι, Δσποινα μου, περαγα Θεοτκε, δι τῆς σς μεσιτεας κα ντιλψεως, χριτι κα φιλανθρωπᾳ τοῦ μονογενος σου Υο, το Κυρου κα Θεο κα Σωτρος μν ησο Χριστο. ᾧ πρπει πσα δξα, τιμ κα προσκνησις, σν τ νρχ ατο Πατρ κα τ παναγίῳ κα γαθ κα ζωοποι ατο Πνεματι, νν κα ε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

Κα δς μν, Δσποτα, πρς πνον πιοσιν , νπαυσιν σματος κα ψυχς, κα διαφλαξον μς π τοῦ ζοφερο πνου τῆς μαρτας κα π πσης σκοτεινς κα νυκτερινς δυπαθεας. Πασον τς ρμς τῶν παθν , σβσον τ πεπυρωμνα βλη του πονηρο τ καθ' μν δολως κινομενα. Τς τῆς σαρκς μν παναστσεις κατστειλον κα πν γεδες κα λικν μν φρνημα κομισον. Κα δρησαι μν, Θες, γργορον νον, σφρονα λογισμν, καρδαν νφουσαν , πνον λαφρν κα πσης σατανικς φαντασας πηλλαγμνον. Διανστησον δ μς ν τ καιρ τῆς προσευχς στηριγμνους ν τας ντολας σου κα τν μνμην τῶν σν κριμτων ν αυτος παρθραυστον χοντας. Παννχιον μν τν σὴν δοξολογαν χρισαι ες τ μνεν κα ελογεν κα δοξζειν τ πντιμον κα μεγαλοπρεπς νομα σου, τοῦ Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν κα ε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

περνδοξε, ειπρθενε, ελογημνη Θεοτκε, προσγαγε τν μετραν προσευχν τ Υἱῷ σου κα Θε μν, κα ατησαι να σσ δι σοῦ τς ψυχς μν.

λπς μου Πατρ, καταφυγ μου Υἱός, σκπη μου τ Πνεμα τ γιον, Τρις γα, δξα σοι.

Τν πσαν λπδα μου ες σ νατθημι, Μτερ του Θεο, φλαξν με π τν σκπην σου.


Ἑβδομάς α'

Εὐθὺς ὁ Ἱερεὺς Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς... 

Σοφία, ὀρθοὶ, ἀκούσωμεν... Εἰρήνη πᾶσι.

ὁ β’ Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ὁ Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην...

Πρόσχωμεν.

ὁ Χορὸς: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Καὶ ἀναγινώσκει ὁ Ἱερεὺς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος.
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς΄ Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό΄ καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα΄ ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν΄ ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη΄ καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

ὁ α΄ Χορὸς: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.

ὁ Ἱερεὺς ἀμέσως τὴν Ἀπόλυσιν

Χορς μν.

Ετα ερες λγει (ποκρινομνων μν τ Κριε, λησον, συνεχς).
 • Εξμεθα πρ ερνης το κσμου.
 • περ τν εσεβν κα ρθοδξων Χριστιανν.
 • πρ το ρχιεπισκπου μν (δενος) κα πσης τς ν Χριστ μν δελφτητος.
 • πρ εοδσεως κα νισχσεως το φιλοχρστου στρατο.
 • περ τν πολειφθντων πατρων, κα δελφν μν.
 • περ τν διακονοντων κα διακονησντων μν.
 • πρ τν μισοντων κα γαπντων μς.
 • περ τν ντειλαμνων μν τος ναξοις εχεσθαι πρ ατν.
 • πρ ναῤῥσεως τν αχμαλτων.
 • περ τν ν θαλσσ καλς πλεντων.
 • πρ τν ν σθενεαις κατακειμνων.
 • Εξμεθα κα πρ εφορας τν καρπν τς γς.
 • Κα πρ πντων τν προαναπαυσαμνων πατρων κα δελφν μν, τν νθδε εσεβς κειμνων, κα πανταχο ρθοδξων.
 • Επωμεν κα πρ αυτν, τ Κριε, λησον, (γ' ).

β’ Χορς ψλλει
χος γ'
Τν ραιτητα τς Παρθενας σου, κα τ πρλαμπρον τ τς γνεας σου, Γαβριλ καταπλαγες, βα σοι Θεοτκε, Ποῖον σοι γκμιον, προσαγγω πξιον, τ δ νομσω σε; πορ κα ξσταμαι. Δι ς προσετγην βο σοι, Χαρε, Κεχαριτωμνη.

ερες Δι' εχν... Χορς μν.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology