Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας - Σύντομη παρουσίαση.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει αποστολικές ρίζες, η θεμελίωση της έγινε με το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε τον λόγο του Ευαγγελίου και στην πρώην ρωμαϊκή περιοχή Μικρά Σκυθία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Δούναβη και το δυτικό μέρος της Μαύρης Θάλασσας, η σημερινή Δοβρούτσα ( νότιο-ανατολικό μέρος της Ρουμανίας ). Στις 25 Απριλίου 1885, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έγινε αυτοκέφαλη, και στις 25 Φεβρουαρίου 1925 ανυψώθηκε στο αξίωμα του Πατριαρχείου, έχοντας έτσι στενή ένωση
από άποψη δογματικής, λειτουργικής και κανονικής με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες Αδελφές.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ( 2000 ), 86.7% από το σύνολο των 21.794.793 κατοίκων της Ρουμανίας δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Οργάνωση εντός της χώρας: 6 Μητροπόλεις, οι οποίες διαιρούνται σε Αρχιεπισκοπίες και Επισκοπές, με 13.527 ενορίες, όπου λειτουργούν 14.513 ιερείς και διάκονοι σε 15.218 εκκλησίες. Για τους ορθοδόξους Ρουμάνους της διασποράς υπάρχουν
3 Μητροπόλεις ( αποτελούνται από 3 Αρχιεπισκοπές και 6 Επισκοπές ) στην Ευρώπη,μια Αρχιεπισκοπή στην αμερικανική ήπειρο και μια Επισκοπή της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.


A) Κεντρική οργάνωση
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Δανιήλ


Η ανώτατη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας σε όλους τους τομείς είναι η Ιερά Σύνοδος, η οποία αποτελείται από τον Πατριαρχη, ο οποίος είναι και πρόεδρός της και από όλους τους μητροπολίτες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, βοηθούς επισκόπους, αρχιερείς.

Ο αποφαντικός κεντρικός οργανισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, για όλα τα διοικητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πατρογονικά προβλήματα, είναι Εθνική Εκκλησιαστική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τρεις εκπροσώπους από κάθε αρχιερατική περιοχή ( ένας κληρικός και δυο λαϊκούς ), εκλεγμένοι για τέσσερα χρόνια. Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου συμμετέχουν με αποφαντικό ψήφο στις συνεδριάσεις της Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης.

Ο κεντρικός εκτελεστικός οργανισμός της Ιεράς Συνόδου και της Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης είναι το Εθνικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, συγκροτούμενο από δώδεκα μέλη της
Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης ( ένας κληρικός και ένας λαϊκός από κάθε μητρόπολη της χώρας, εκλεγμένοι για τέσσερα χρόνια ). Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου μπορούν να συμμετέχουν
με αποφαντικό ψήφο στις συνεδριάσεις του Εθνικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Ο Αρχιποιμήν της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας είναι ο Μακαριότατος Πατριάρχης Δανιήλ,
εκλεγμένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 και ενθρονισμένος ως Πατριάρχης της Ρουμανίας στις
30 Σεπτεμβρίου 2007.


B) Τοπική οργάνωση

Οι συστατικές μονάδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας είναι η ενορία το μοναστήρι
το γενικό αρχιερατείο η αρχιερατική περιοχή ( αρχιεπισκοπή ή επισκοπή ) η μητρόπολη

Η μοναχική ζωή

H Μονή Σινάϊα
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει 637 μοναστήρια και σκήτες, με περίπου 8.000
μοναχούς και μοναχές . 
 
Θεολογική εκπαίδευση 
Για την θεολογική κατάρτιση, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει :


33 Θεολογικά Λύκεια
11 Θεολογικά Πανεπιστήμια και 4 θεολογικά τμήματα μέσα σε άλλα πανεπιστήμια, εντεταμένες στο σύστημα ανώτατης κρατικής παιδείας, έχοντας γραμμένους πάνω από 9.365 φοιτητές σε διάφορες ειδικεύσεις.

Πάνω 10.000 καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία.


Θρησκευτική υπηρεσία
Εκτός δραστηριοτήτων εντός ενοριών, η θρησκευτική βοήθεια δίνεται και : στον στρατό, στην χωροφυλακή και στις φυλακές, από 143 ιερείς στα νοσοκομεία, σχολεία και κοινωνικά κέντρα,
από 364 ιερείς 
 
 
 
 
Πηγή:Ορθόδοξος Κόσμος

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology