-Δε φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε πάντα...

de ftaio
 -Δε φταίω, κυρία, μην κοιτάτε έμενα. Mε ρώτησε ή Νάντια καί της απάντησα.
-Σας παρακαλώ, παιδιά, μή μιλάτε...
-Μόνο εμείς μιλάμε; Τίς άλλες δύο μπροστά δέν τίς βλέπετε, κυρία-,
-Ναι, κι εκείνες κι εσάς σάς παρακαλώ νά σταματήσετε...
γιατί ενοχλείτε την τάξη.
-Εγώ πάντως δέ φταίω...
-Είναι ή τρίτη φορά πού έρχεσαι καθυστερημένος. Τήν επομένη θά πάρεις απουσία την πρώτη ώρα...
-Δε φταίω, κύριε, ειχε...
-Είχε κίνηση στό δρόμο. Πετάχπηκε κάποιος κι όλοι γέλασαν, γιατί ήξεραν πώς ό Σπυρος μενει άπεναντΐ άπό τό σχολείο...
-Είχε... κλειδώσει τήν πόρτα ό φύλακας... καί μέχρι νά ξεκλειδώσει...

-Αν ερχόσουν στήν ώρα σου, ή πόρτα θά ήταν άνοιχτή.
-Ή μάνα μου άργησε νά με ξυπνήσει... δε φταίω εγώ...
-Τήν ώρα τοΰ διαγωνίσματος τά βιβλία είπαμε νά βρίσκονται στην τσάντα... Γιάννη.
-Δεν εχω βιβλίο, κυρία...
-Κι αύτό πώς βρίσκεται κάτω άπό τό θρανίο σου, άνοιχτό;
-Εκανα... επανάληψη, στό διάλειμμα...
-Μά κάτι είπα, πριν αρχίσουμε...
-Δε σάς ακόυσα, κυρία. τϊ φταίω εγώ?
-Δε φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε πάντα...
-Κοιτάξτε, κοιτάξτε κυρία... τί γράφει τό θρανίο μου... δέν μπορώ νά τά βλέπω...
-Ελα στό πρώτο θpαvio τώρα, Νίκο, καί στό διάλειμμα θa τά σβήσουμε...
Ό Νίκος άρχισε νά μαζεύει τά πράγματά του μουρμουρίζοντας... ή τάξη άρχισε νά σχολιάζει ψιθυρίζοντας, ή δασκάλα άρχισε νά σκέπτεται πώς θα τιμωρήσει τήν τόσο σοβαρή αταξία... όταν άπό τό τελευταίο θpαvio ό Δημήτρης, μέ κατακόκκινο πρόσωπο καί φωνή λίγο τρεμουλιαστή καί σιγανή στήν αρχή, σταθερή καί δυνατή όμως στή συνέχεια, άρχισε νά λέει:
-«Εγώ έγραψα τά λόγια αυτά στό θρανίο... Ζητώ συγγνώμη, άπό τό Νίκο, άπό όλα τά παιδιά κι άπό σάς, κυρία... Έγώ φταίω...».
Ό Νίκος κοίταζε ξαφνιασμένος.Ή κυρία ξέχασε τήν τιμωρία. Τά παιδιά σταμάτησαν τόν ψίθυρο κι ό Δημήτρης δέν ένοιωθε πιά φόβο, ντροπή καί ταραχή.
Μιά πρωτόγνωρη, γλυκιά γαλήνη έφεραν στήν τάξη καί στήν καρδιά του οί δυό τόσο σπάνιες λέξεις πού βγήκαν άπ τό στόμα του:
«Εγώ φταίω».


πηγή: agiameteora

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology