.."τὸ ὑνὶ τῆς προσευχῆς, "

Μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκα ποὺ πλένει καὶ ξεπλένει μὲ τὰ δάκρυα καὶ τῆς ψυχῆς της τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, νὰ Τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς στείλει βροχὲς δακρύων καὶ βροντὲς στεναγμῶν γιὰ νὰ μαλακώσουν καὶ συνταράξουν τὸ χωράφι τῆς ψυχῆς μας, ὥστε πιὸ βαθιὰ νὰ μπεῖ τὸ ὑνὶ τῆς προσευχῆς,
ξεβράζοντας τὰ ἀπόβλητα στὴν ἐπιφάνεια καὶ καθαρίζοντας περισσότερο τὸν πυθμένα. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς καί, ἐκ τῶν ἀδήλων καὶ κρυφίων τῆς καρδίας μας, καθάρισέ μας!

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology