Πρωινές '''ειδήσεις'''!!!

N 11
Σε ένα πρόχειρο ''σερφάρισμα'' το πρω'ι είδα τίτλους που θα ζήλευαν και οι μεγαλύτεροι σεναριογράφοι ταινιών τρόμου.

''Αλλοδαποί είναι έτοιμοι και οργανωμένοι εντός της χώρας, να μας επιτεθούν μόλις πάρουν το σύνθημα''

''Οι Τούρκοι ετροιμάζονται να εισβάλλουν στην Ελλάδα από τον Έβρο εώς την Κρήτη''

''Θα μας λεηλατήσουν οι Μουσουλμάνοι και οι Λαθρομετανάστες''


.....όπως πολύ σωστά έγραψε και μας έστειλε φίλος αναγνώστης, η δικιά μας απάντηση σε όλα αυτά είναι:

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν...ΨΑΛΜΟΣ 140ος
..ρῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ...ΨΑΛΜΟΣ 141ος
..ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ρῦσαί με ἐξ ὑδάτων πολλῶν, ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων...
ρῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας...ΨΑΛΜΟΣ 143ος

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology