33 ευχές για το 33άρι κομποσχοίνι

Δείτε 33 προσευχές για το 33αρι κομποσχοίνι στις οποίες μπορεί να ανατρέχει πρωί και βράδυ κάθε χριστιανός, καθώς προσεύχεται με το κομποσχοίνι στο χέρι του και να κάνει στον κάθε..
κόμπο μία από τις παρακάτω προσευχές.
1.Μνήσθητι Κύριε υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μας.
3.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Επίσκοπο μας και την συνοδεία αυτού.
4.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους απανταχού γης Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς.
5.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Πνευματικό μας Πατέρα και την συνοδεία αυτού.
6.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Στρατό και τα Σώματα Προστασίας.
7.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους άρχοντας του έθνους μας.
8.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους μισούντας, αγαπώντας και προσευχομένους υπέρ ημών.
9.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους γονείς, αναδόχους και διδασκάλους μας.
10.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους κατά σάρκα και κατά πνεύμα αδελφούς και συγγενείς μιας.
11.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ηλικιωμένους και τούς απομονωμένους ανθρώπους.
12.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τα βρέφη, τούς απροστάτευτους και αδυνάτους.
13.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την μαθητεύουσα νεολαία μας.
14.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έφηβους νέους και νεανίδες μας.
15.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ναρκομανείς, αλκοολικούς και καπνίζοντες.
16.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τάς συζυγίας των Ορθοδόξων οικογενειών.
17.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις κυοφορούσες αδελφές μας.
18.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις χήρες και τα ορφανά.
19.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έν διαστάσει συζύγους και πειραζομένους αδελφούς και αδελφές μας.
20.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ασθενείς, ψυχής και σώματος.
21.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έλεούντας και εργαζομένους των Ιερών Μονών και ενοριών.
22.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ευλαβείς προσκυνητές των Ιερών Μονών και Εκκλησιών.
23.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πλέοντας, οδοιπορούντας, ιπταμένους, αιχμαλώτους καί απελπισμένους.
24.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πενθούντας και θλιμμένους αδελφούς μας.
25.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους δικαστάς και πολιτικούς.
26.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πλανεμένους και βλασφημούντας την Όρθοδοξία μας.
27.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε μας και δώρησε καιρόν ειρηνικόν.
28.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μιας από ασθένεια, οργή, κίνδυνο και φώτιζε τους γιατρούς και νοσοκόμους.
29.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από πείνα, ανάγκη και δυστυχία.
30.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από καύσωνα, φωτιά και σεισμό.
31.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από κατακλυσμό, καταποντισμό και παγετό.
32.Κύριε Ιησού Χριστέ ανάπαυσε και τις ψυχές των πατέρων, μητέρων, αδελφών, συγγενών, πάππων και προπάππων.
33. Κύριε Ιησού Χριστέ έλέησον με τον αμαρτωλόν.
(Κάνε και μία μετάνοια με Σταυρό στο τέλος).

ieramonopatia

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology