Εφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος

"Ἡ Ἑλλάδα πέρασε πολλὲς κατοχές.Χειρότερη ἀπ' ὅλες εἶναι ἡ ἑλληνική".
Ἔτσι εἶπε κάποτε ὁ θυμόσοφος τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ..
Γιάννης Τσαρούχης.
Πόσο νὰ κλάψεις καὶ ποῦ νὰ στραφεῖς; Στεγνώσαμε φίλοι μου.
Νὰ ἀνασκουμπωθοῦμε, νὰ μετανοήσουμε, νὰ βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε καὶ νὰ λυώσουμε στὴν προσευχή, ἀπὸ τώρα κιόλας!
Πονάω καὶ γὼ τὰ μέρη αὐτὰ τὰ εὐλογημένα καὶ ὄμορφα, γιατὶ οἰκογενειακῶς περάσαμε 25 καλοκαίρια ἐκεῖ κάποτε.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology