Απαγορεύονται tablets και κινητά στα ψαλτήρια με απόφαση της Ι.Σ. του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Να αφήσουν τα tablets, τα laptops και τα κινητά τηλέφωνα και να επιστρέψουν στα πατροπαράδοτα βιβλία καλεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο τους ιεροψάλτες και καιρό τώρα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν κατά.. κόρον στα αναλόγια τους «έξυπνες» ηλεκτρονικές συσκευές«…η εν τοις εφεξής χρήσις κατά την διάρκειαν των Ιερών Ακολουθιών εν τοις Εκκλησιαστικοίς Αναλογίοις ηλεκτρονικών συσκευών, εις υποκατάστασιν των Λειτουργικών βιβλίων της Εκκλησίας ημών, κρίνεται ως όλως απάδουσα εις την τάξιν, αποδοκιμαστέα και σκανδαλισμόν φέρουσα τοις πιστοίς» αναφέρεται με σαφήνεια στην απόφαση που έλαβε η Ι. Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Συμπληρώνεται μάλιστα πως «Δεον κατά ταύτα οπως παντελώς αποφεύγηται η χρήσις τοιούτων τεχνικών μέσων εν τοις Ιεροίς Ναοίς και τη Θεία Λατρεία, οδηγούντων εν τέλει εις την εκκοσμίκευσιν της λειτουργικής ζωής».

Η επιστολή


Ανδρέας Λουδάρος - orthodoxia.info

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology