17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ό άγιος Προφήτης Δανιήλ και οι άγιοι Τρεις Παίδες: Άνανίας, Άζαρίας και Μισαήλ

Ό άγιος Προφήτης Δανιήλ και οι άγιοι Τρεις Παίδες: Άνανίας, Άζαρίας και Μισαήλ
Ανήκαν και οι τέσσερις στην βασιλική φυλή του Ιούδα.
Όταν ό Ναβουχοδονόσωρ κατέστρεψε.. και λεηλάτησε την Ιερουσαλήμ, ό Δανιήλ, μικρό αγόρι τότε, δόθηκε αιχμάλωτος μαζί με αμέτρητους άλλους Ισραηλίτες και τον ίδιο τον βασιλιά του Ιούδα, Ιωακείμ.

Στο ομώνυμο Βιβλίο του της Παλαιάς Διαθήκης (Δανιήλ) μπορεί κανείς να βρει διεξοδική αναφορά γιά τη ζωή του, τα παθήματα και τις προφητείες του. Ό άγιος προφήτης Δανιήλ ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένος στον Θεό από πολύ νέος, όταν έλαβε απ’ Αυτόν το μεγάλο χάρισμα της διακρίσεως. Ή φήμη του μεταξύ των Εβραίων της Βαβυλώνος άρχισε να εξαπλώνεται, όταν αποκάλυψε και αποκήρυξε δύο ακόλαστους ηλικιωμένους Εβραίους κριτές, σώζοντας έτσι την αγνή Σωσάννα από τον άδικο θάνατο. Μεταξύ των Βαβυλωνίων είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός ό Δανιήλ, από την ημέρα πού ερμήνευσε ένα δυσερμήνευτο όνειρο του βασιλιά, Ναβουχοδονόσορα. Για τούτο ό βασιλιάς τον τίμησε δίνοντας του τίτλο ευγενούς αξιωματούχου στην αυλή του.

Ό βασιλιάς κατασκεύασε χρυσό είδωλο, το όποιο έστησε εν πεδίω Δεειρα εν χώρα Βαβυλώνος (Δανιήλ 3, 1). Οι τρεις Παίδες άρνήθηκαν να το προσκυνήσουν και γιά τον λόγο αυτό τους έριξαν στην κάμινο του πυρός (σ.τ.μ. επταπλασίως πυρωμένη). Όμως, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στην κάμινο, κάνοντας τη φλόγα να υποχωρήσει, ενώ οι άγιοι Παίδες, ανέγγιχτοι από το πυρ και περιβαλλόμενοι με δρόσο, χόρευαν μέσα στην κάμινο, ψάλλοντας ύμνο ευχαριστίας προς τον Κύριο: «Ευλογητός ει Κύριε ό Θεός των Πατέρων ημών...» (Δανιήλ 3, 26). Ό βασιλιάς είδε με τα ίδια τα μάτια του το θαύμα, εξανέστη και θαύμασε. Έβγαλε άπ’ την κάμινο τούς Τρεις Παίδες και τούς απέδωσε μεγάλες τιμές.

Την εποχή πού βασίλευε ό Βαλτάσαρ συνέβη το έξης γεγονός: κάποτε, ό βασιλιάς γλεντοκοπούσε με τούς συνδαιτυμόνες του, πίνοντας από ιερά σκεύη κλεμμένα από τον Ναό της Ιερουσαλήμ, όταν ξαφνικά ένα αόρατο χέρι έγραψε τρεις λέξεις επάνω στον τοίχο: Μανή, Θεκέλ, Φάρες (Δανιήλ 5, 25). Ουδείς μπορούσε να ερμηνεύσει αυτές τις λέξεις έκτος από τον Δανιήλ. Το ίδιο βράδυ πού δόθηκε ή ερμηνεία, ό βασιλιάς των Χαλδαίων Βαλτάσαρ δολοφονήθηκε.

Ό Δανιήλ δύο φορές ρίφθηκε στον λάκκο των λεόντων, εξαιτίας της πίστης του στον Ενα, Ζωντανό Θεό, και τις δύο
φορές ό Κύριος τον διαφύλαξε σώο και άβλαβη,. Είδε τον Θεό, τον

Παλαιό των Ήμερων, καθήμενο επί Θρόνου με τις ουράνιες δυνάμεις, είδε Αγγέλους, διέβλεψε το μέλλον ορισμένων ανθρώπων, βασιλέων και βασιλειών, άλλα και ολοκλήρου τού άνθρωπίνου γένους. Επίσης προφήτευσε τον χρόνο της ελεύσεως τού Σωτήρος Χριστού στη γη.

Σύμφωνα με τον άγιο Κύριλλο Αλεξάνδρειάς ό Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες έζησαν πολλά χρόνια στη Βαβυλώνα και πλήρεις ημερών δέχθηκαν τον θάνατο δι’ αποκεφαλισμού χάριν της αληθινής Πίστεως. Όταν αποκεφάλισαν τον Άνανία, ό Άζαρίας έτεινε τον χιτώνα του και έπιασε την άποτμηθείσα κεφαλή. 'Ύστερα ό Μισαήλ έπιασε την άποτμηθείσα κεφαλή τού Άζαρία και τέλος ό Δανιήλ έπιασε τήν κεφαλή τού Μισαήλ. Άγγελος Κυρίου μετέφερε τα σώματά τους στήν Ίουδαία, στο ορος Γεβάλ, και τα τοποθέτησε κάτω από έναν βράχο. Σύμφωνα με τήν παράδοση, οι τέσσερις αυτοί θεάρεστοι άγιοι αναστήθηκαν τον καιρό της Σταυρώσεως τού Ιησού Χριστού, εμφανίστηκαν σε πολλούς και κατόπιν κοιμήθηκαν πάλι. Ό Δανιήλ συναριθμείται στους τέσσερις μεγάλους προφήτες (Ησαΐας, Ιερεμίας, Εζεκίας, Δανιήλ). Έζησε και προφήτευσε πεντακόσια χρόνια πριν από τον Χριστό.

43. Σ.τ.μ. Άνέλαβε το βασίλειο μετά τόν θάνατο του Ναβουχοδονόσορα (548- 539 π.Χ.). Πηγή: Ν.Σ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

πηγή:http://apantaortodoxias.blogspot.com/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology