Έρχεται ο Άγιος…

Συναγερμός στό χωριό Αἰανή, τοῦ νομοῦ Κοζάνης. Εἶναι ἡ ἡμέρα πού πρόκειται νά ὑποδεχθοῦν οἱ πιστοί τό ἱερό λείψανο τοῦ τοπικοῦ ἁγίου, τοῦ ὁσίου Νικάνορος, ἀπό τό Μοναστήρι του στό χωριό..Τήν παραμονή τό μεσημέρι ξεκινοῦν περισσότεροι ἀπό τριάντα νέοι μέ τά ἄλογα καί διανύουν ἀπόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων, γιά νά πᾶνε στό Μοναστήρι τοῦ ἁγίου Νικάνορος.  Διανυκτερεύουν σ’ αὐτό καί παρακολουθοῦν τήν ἀγρυπνία.
Μετά τή θεία Λειτουργία ξεκινοῦν μέ τό πολύτιμο φορτίο, τό σεβάσμιο λείψανο τοῦ ὁσίου καί πάλι μέ τά ὑποζύγια καί διανύουν τήν ἴδια ἀπόσταση γιά νά ἔλθουν στό χωριό.
Οἱ κάτοικοι ὅλοι, ἔξω ἀπό τό χωριό, στό ἐκκλησάκι τῶν ἁγίων Νικολάου καί Εἰρήνης ἑτοιμάζουν θερμή ὑποδοχή…
Ἕνα πλῆθος εἶναι συγκεντρωμένο μέ τόν ἱερέα τους. Ψάλλουν τήν παράκληση τοῦ ἁγίου Νικάνορος καί περιμένουν. Πράγματι, εἶναι σύσσωμο τό χωριό.
Δέν ἀπουσιάζει κανείς, διότι ὅλοι εὐλαβοῦνται τόν ἅγιο καί θαματουργό Νικάνορα. Ὅλων τά βλέμματα τώρα εἶναι στραμμένα πρός τήν κατεύθυνση πού θά φανοῦν οἱ ἱππεῖς, προσκυνητές.
Κάποιος ξένος, περαστικός, καθώς περνάει μέ τό ἰδιωτικό του αὐτοκίνητο, παραξενεύεται γιά τό πλῆθος πού συγκεντρώθηκε. Βλέπει γέροντες, μικρά παιδιά, νέους, μητέρες μέ τά μωρά στήν ἀγκαλιά, ἀλλά καί ἔγκυες καί ἀπορεῖ.
Ἀπευθύνεται σέ κάποια κυρία καί τή ρωτάει: Τί συμβαίνει; Γιατί εἶναι τόσος κόσμος συγκεντρωμένος; Κάτι σοβαρό πρέπει νά συμβαίνει.
Ἐκείνη μέ πολλή εὐλάβεια τοῦ ἀπαντάει: Ἔρχεται ὁ ἅγιος.
Αὐτή τή συνείδηση ἔχουν οἱ Χριστιανοί. Νοιώθουν τόν ἅγιο παρόντα νά τούς εὐλογεῖ. Σέ λίγο φαίνονται οἱ πρῶτοι καβαλάρηδες. Ἡ στιγμή εἶναι πολύ συγκινητική.
Κατεβάζουν μέ εὐλάβεια τό ἱερόν λείψανον καί τό παραδίδουν στόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος τό ἀσπάζεται εὐλαβικά. Τά μάτια ὅλων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν δακρύζουν καί μέ εὐλάβεια καί τάξη ἀσπάζονται τό ἱερό λείψανο.
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ2 
Γίνεται πομπή στόν κεντρικό δρόμο τοῦ χωριοῦ μέ ψαλμωδίες.
Οἱ Ψάλτες ψάλλουν τήν παράκληση στόν ἅγιο καί καθ’ ὁδόν ὁ λαός, συνοδεύει, ὑποψάλλει καί ἀσπάζεται τό ἱερόν λείψανον.
Ἡ πομπή καταλήγει στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὅπου γίνεται Ἑσπερινός καί παράκληση. Τό συμπέρασμα αὐτῆς τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς εἶναι ὅτι οἱ ἅγιοι ζοῦν στήν ψυχή τοῦ λαοῦ καί μᾶς εὐλογοῦν.
Ἀρχ. Γ. Μ.
Τό Συναξάρι τοῦ ὁσίου Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ ὑπάρχει στό ἔνθετο φυλλάδιο καί εἶναι ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γρεβενῶν Σεργίου «Οἱ τρεῖς ἅγιοι τῶν Γρεβενῶν», πού ἐκδόθηκε ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΣΑΪΤΗ.

Πηγή: «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»
.ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ 48 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015


 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology