Ἤλθε πάλιν ἄνοιξις, ἦλθαν τὰ λουλούδια! Καλὸ μήνα!

 
Ἄγγελος Βλάχος

Ἤλθε πάλιν ἄνοιξις,
ἦλθαν τὰ λουλούδια,
Πράσινα ἡ γῆ φορεῖ
καὶ ἀνθίζει τὸ κλαρὶ
καὶ παντοῦ χαρᾶς χοροὶ
καὶ χαρᾶς τραγούδια.

Ἔλειωσαν στὶς κορυφὲς
τῶν βουνῶν τὰ χιόνια.

Ἄνοιξ’ ἡ τριανταφυλλιά.
Κι εἰς τὴν πρώτη τους φωλιὰ
ἦλθαν πάλι τὰ πουλιά,
ἤλθανε τ’ ἀηδόνια.

Ὅλ’ ἡ φύσις χαρωπὴ
χαίρεται καὶ ψάλλει.

Ψάλλετε καὶ σεῖς παιδιά,
μὲ χαρούμενη καρδιά.
Ὁ χειμῶνας τὰ κλαδιὰ
θὰ μαράνῃ πάλι.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. ΜΕΓΑ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
1959

Εἰκόνα: «Ἡ ἄνοιξη» ἔργο τοῦ Franz Xaver Winterhalter, ἀπὸ: wikimedia.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology