Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος - Ας προσέξουμε πολύ σε αυτές τις εκλογές

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος
Το κείμενο γράφτηκε στις 11 Μαΐου 2014.Και είναι 5 χρόνια μετά, τόσο επίκαιρο!
Οἱ ὑποψήφιοι πολλά ὑπόσχονται.

Τὰ ὀνόματα τῶν ποικίλων παρατάξεων δίνουν μιὰ εἰκόνα αἰσιοδοξίας.
Ἐμεῖς ὅμως, ώς λαός, ἀκόμη ὑποφέρουμε. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε μᾶς πονάει.
Αὐτὸ ποὺ φανταζόμαστε μᾶς τρομάζει.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁρατὴ εἰκόνα τῆς κρίσης, αὐτὸ ποὺ φαίνεται.
Στὴν πραγματικότητα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πνευματική.
Ἐδῶ εἶναι τὸ πρόβλημα.
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐλπίδες μας εἶναι μόνο πνευματικές.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ τὰ κριτήριά μας καὶ οἱ πολιτικές μας ἐπιλογὲς καὶ ἡψῆφος μας πρέπει νὰ ἔχουν βασικὰ πνευματικὸ ὑπόβαθρο.
Ἀλήθεια, πῶς νὰ ψηφίσουμε ἕναν ἄνθρωπο δίχως ἀρετὴ καὶ τόλμη;
Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦμε ἡγέτες δίχως σοβαρότητα καὶ ἀρχές, δίχως φόβο Θεοῦ καὶ σεβασμὸ στὴν ἱστορία, δίχως εὐαισθησία πίστεως, δίχως σταθερὲς καὶ ἀξίες;
Ἂν σὲ τέτοιους ἐμπιστευθοῦμε τὴν ψῆφο μας, ἁμαρτάνουμε!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ εὐθύνη γενικὰ τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων μας εἶναι μεγάλη.
Αὐτοὶ μᾶς χάλασαν.
Αὐτοὶ μᾶς ἔφτιαξαν μία κοινωνία ἀνεκτικὴ στὰ ναρκωτικά, ἀσεβῆ στὰ ἱερά,ἄτονη ἢ ἀναρχικὴ στὶς ἀντιδράσεις.
Ἀποποινικοποίησαν τὴ μοιχεία, νομιμοποίησαν τὶς ἀμβλώσεις, θεσμοθέτησαν τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ τὶς ἀνίερες (ανώμαλες) συμβιώσεις, κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.

Καὶ τώρα τι άλλο θέλουν να κάνουν;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology