Η Φιλία!

 Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα
Τίποτε δεν βλάπτει τόσο τους ανθρώπους, όσο το να καταφρονεί κανείς τη φιλία και να μη φροντίζει με πολλή επιμέλεια να την καλλιεργεί. Όπως πάλι βέβαια τίποτε δεν εξυψώνει τόσο τους ανθρώπους, όσο να την επιδιώκουν με όλη τη δύναμη τους.
Και αυτό δηλώνοντας ο Χριστός λέει: Εάν δεν συμφωνήσουν στο ίδιο θέμα, κάθετι που θα ζητήσουν, θα το λάβουν (Ματθ. ιη´ [18]19). Και πάλι: Όταν πληθυνθεί η ανομία θα ψυχρανθεί η αγάπη (Ματθ. κδ´ [24]12).
Η έλλειψη της αγάπης γέννησε όλες τις αιρέσεις. Επειδή δεν αγαπούσαν τους αδελφούς τους, τους φθονούσαν που ευδοκιμούσαν. Από φθόνο πάλι είχαν την επιθυμία να άρχουν. Κι από φιλαρχία τους δημιουργήσαν τις αιρέσεις.
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology