Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους...

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς φίλους...
Ὁ ἕνας τὸν ἐγκαταλείπει κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου,

ὁ ἄλλος κατὰ τὸν ἐνταφιασμὸν καὶ ὁ τρίτος τὸν συνοδεύει πέραν τοῦ τάφου.

Ὁ πρῶτος εἶναι τὰ ὑλικὰ ἀγαθά,

ὁ δεύτερος oἱ φίλοι του καὶ

ὁ τρίτος τὰ καλὰ ἔργα.

Διά τοῦτο ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ φροντίζῃ, ὥστε ἐνῷ, ὅταν ἐγεννήθη, ὅλοι γελοῦσαν καὶ αὐτὸς ἔκλαιεν, ὅταν ἀποθάνῃ, οἱ ἄλλοι νὰ κλαίουν καὶ αὐτὸς νὰ γελάῃ!

πηγη:
https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology