Θέλεις τήν συμφορά ἤ τό συμφέρον;

 
Ρώτησε ἕνας Καλόγηρος:
-Θέλεις τήν συμφορά ἤ τό συμφέρον;-Τό συμφέρον βέβαια!
Ἄν ὅμως τό σύμ-φέρον εἶναι γιά κακό τῆς αἰώνιας ψυχῆς σου τότε σου γίνεται μεγίστη σύμ-φορά.
Τό καλύτερο σύμ-φέρον μας λοιπόν εἶναι αὐτό πού μας φέρει στόν Χριστό, στό Φῶς καί στήν ζωή Του. Γι’αυτό λέμε στήν Θεία Λειτουργία:
«Τά καλά καί συμφέροντα ταίς ψυχαίς ἠμῶν» καί ὄχι «ταις κοιλίαις ἠμῶν»


π.Διονύσιος Ταμπάκης
proskynitis 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology