Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων: Το παλληκάρι του Χριστού

Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων – Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου
«Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί λεβέντες! Γιά νά παραδειγματιζόμαστε ὅλοι!»
Ὁ Κατῆς (δικαστής) μίλησε στόν Ἅγιο Τουρκικά.
-Χριστιανός εἶσαι σύ; Καί ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπήντησε ἀμέσως καί σταθερά.. -Ναί εἶμαι χριστιανός.

Ὁ Κατῆς τοὔστησε μιά παγίδα.

-Ἕνα καιρό ἤσουν χριστιανός, μά τώρα εἶσαι Τοῦρκος;

Κι’ ἐκεῖνος.

-Ὄχι! Ὄχι! Εἶμαι χριστιανός. Καί σύ τό μαρτυρεῖς, ὅτι εἶμαι χριστιανός καί δέν ἔχεις νά κάνῃς τίποτε ἄλλο παρά ν’ ἀνοίξῃ τό Καϊδί σου (τά χαρτιά σου). Τοῦ ὑπενθύμιζε δηλ. τήν περσυνή ἀπόφασι, πού ὁ ἴδιος τόν ἔγραψε χριστιανό.

Ὁ Κατῆς στή τετράγωνη λογική τοῦ Ἁγίου ἔκανε πολιτική. Τοῦ πρόσθεσε ἄγρια.

-Τότε ἦταν ἕνας μάρτυς. Τώρα βλέπεις πόσοι μαρτυροῦν ὅτι εἶσαι Τοῦρκος· καί σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τους, δυό πράγματα πρέπει νά γίνουν: ἤ νά τουρκέψης ἤ νά χαλασθῇς.

Κι εκεῖνος ὁ γενναῖος, χωρίς δισταγμό, σχεδόν περιφρονητικά τοῦ φώναξε: «Κάνε, ὅ,τι θέλεις. Ἐγώ χριστιανός ἤμουνα. Χριστιανός εἶμαι. Καί θά πεθάνω χριστιανός».

Συμεών Γ. Κατσίμπρα, Θεολόγου, «Ὁ Ἅγιος τῶν Ἰωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος»

πηγή:
https://simeiakairwn.wordpress.com
πηγή φώτο: www.eikonia.gr

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology