Ἀρθρογράφος τῆς Καθημερινῆς: «Ἡ πανδημία ἔρχεται νὰ δικαιώσει ὅσους ἀποκαλοῦμε “θρησκόληπτους”. Τὸ τσιπάκι ἔρχεται μὲ φόρα»

Γράφει ὁ Παῦλος Παπαδόπουλος, ἀρθρογράφος Καθημερινῆς
Τὸ πραξικόπημα τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἡ πανδημία ἔρχεται νὰ δικαιώσει ὅσους ἀποκαλοῦμε «θρησκόληπτους». Τὸ τσιπάκι ἔρχεται μὲ φόρα. Δὲν εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ δὲν θὰ ἐξαπολύσουμε μύδρους κατὰ τῆς ἑλληνικῆς ψηφιακῆς πολιτικῆς. Πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις ποὺ πρόκειται νὰ λάβουν σχεδὸν ταυτόχρονα ὅλες οἱ μεγάλες χῶρες καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως ἀποκαλύπτεται σὲ ρεπορτὰζ μεγάλων καὶ ἔγκυρων ξένων μέσων ὅπως οἱ F.T. Μόνο ὁ Τρὰμπ ἀκόμα ἀντιστέκεται (ποιὸς θὰ τὸ φανταζόταν;). Τὸ «τσιπάκι» ποὺ ἐπιτρέπει τὴ συλλογὴ καὶ μελέτη τῶν στοιχείων καὶ στὴ συνέχεια τὴν ἔξυπνη χειραγώγηση τῶν καταναλωτικῶν ἐπιλογῶν καὶ τῆς πολιτικῆς συμπεριφορᾶς ὑπάρχει ἤδη καὶ εἶναι τὸ ἔξυπνο κινητό. Π.χ. μὲ τὴν προσφορὰ ἐφαρμογῶν χαρτῶν γιὰ νὰ μὴ χανόμαστε στὶς πόλεις, ὅλες οἱ διαδρομὲς μᾶς καταγράφονται. Κατὰ καιρούς, ἡ Google καὶ ἡ Apple δημοσιοποιοῦν γιὰ τὶς κινήσεις ὁλόκληρων πληθυσμῶν σὲ χῶρες ὅπως ἡ Βρετανία. Πρόκειται γιὰ μία δημόσια ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπιτήρησης πληθυσμῶν, τῆς ἀποθήκευσης καὶ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων.

Τώρα μὲ τὸν κορωνοϊὸ οἱ κυβερνήσεις θὰ ἐπιβάλλουν (στὴν ἀρχὴ προαιρετικὰ καὶ στὴ συνέχεια ὑποχρεωτικὰ) νὰ ἐγκαταστήσουμε στὸ κινητό μας μία...
ἐφαρμογὴ ἡ ὁποία θὰ μᾶς προειδοποιεῖ ὅταν πλησιάζουμε σὲ ἄτομο ποὺ ἔχει διαγνωστεῖ θετικὸ στὸν ἰὸ (ἀντίστοιχα θὰ προειδοποιοῦνται οἱ ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς).


Ἀμέσως θὰ μᾶς ζητεῖται νὰ συμμορφωθοῦμε σὲ συγκεκριμένες συμπεριφορὲς (προληπτικὴ ἀπομόνωση). Ἐπειδή, ὅμως, ἡ μεταδοτικότητα καὶ ἡ συμπτωματολογία τῆς COVID-19 εἶναι ἰδιόμορφη, μπορεῖ νὰ μᾶς ζητεῖται νὰ ἀπομονωθοῦμε ἐπειδὴ πρὶν ἀπὸ 8 ἡμέρες περάσαμε δέκα λεπτὰ στὸ μετρὸ δίπλα σὲ ἄγνωστο ἄτομο ποὺ διαγνώστηκε θετικό. Σὲ περίπτωση ἀνυπακοῆς θὰ ὑπάρχουν κυρώσεις. Ἡ ἐπιδημία, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ ὅλο καὶ περισσότερες ἐπιδημιολογικὲς ἔρευνες καὶ παρὰ τὴν ἔμφαση τῶν media σὲ δραματικὰ περιστατικά, ἔχει μεγάλη μεταδοτικότητα χωρὶς συμπτώματα καὶ θνησιμότητα μᾶλλον χαμηλή, θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπώαση τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ. Ὅταν ἔλθει τὸ 5G, οἱ δυνατότητες χειραγώγησης θὰ εἶναι πλέον ἀπόλυτες. Ἱστορικὰ ὅλες οἱ ἐξουσίες ποὺ παρακολουθοῦν τὶς κοινωνίες διολισθαίνουν στὸν αὐταρχισμὸ καὶ στὸν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν ἀλλοιώνει τὴ Δημοκρατία καὶ μπορεῖ σταδιακὰ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ de facto πραξικόπημα. Οἱ συνήθως λαλίστατοι ἀκαδημαϊκοὶ γιὰ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα σήμερα σιωποῦν. Ὀφείλουν νὰ πάρουν θέση.


Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology