Άγιος Πορφύριος: "Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού"

"Ἡ ἐποχή μας εἶναι σὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ τότε ὁ κόσμος εἶχε φθάσει σὲ μία ἄθλια κατάσταση.

Ὁ Θεὸς ὅμως, μᾶς λυπήθηκε.

Καὶ τώρα δὲν πρέπει ν'ἀπελπιζόμαστε.

Βλέπω μέσα ἀπὸ τὴ συμφορὰ νὰ ἐμφανίζεται κάποιος πολὺ σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ συνεγείρει καὶ θὰ ἑνώσει τὸν κόσμο πρὸς τὸ καλό".
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology