ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (5-9-2020) με απόδοση στη νεοελληνικήΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Α΄ (ιστ΄ 13-24)Αδελφοί, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε. Πάντα υμών εν αγάπη γινέσθω.
Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί· οίδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν τοίς αγίοις έταξαν εαυτούς· ίνα και υμείς υποτάσσησθε τοίς τοιούτοις και παντί τώ συνεργούντι και κοπιώντι. Χαίρω δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το υμών υστέρημα ούτοι ανεπλήρωσαν· ανέπαυσαν γάρ το εμόν πνεύμα και το υμών. Επιγινώσκετε ούν τους τοιούτους.


Ασπάζονται υμάς αι εκκλησίαι της Ασίας. ασπάζονται υμάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκιλλα σύν τη κατ᾿ οίκον αυτών εκκλησία. Ασπάζονται υμάς οι αδελφοί πάντες. Ασπάσασθε αλλήλους εν φιλήματι αγίω. Ο ασπασμός τη εμή χειρί Παύλου.
Εί τις ου φιλεί τον Κύριον ᾿Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεμα. Μαράν αθά.
Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού μεθ᾿ υμών.
Η αγάπη μου μετά πάντων υμών εν Χριστώ ᾿Ιησού· Αμήν.

Πηγή:

 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology