Διατροφικές και πρωινές συμβουλές - Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής


Στο δεύτερο μισό του βιβλίου του αείμνηστου γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού ‘Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής’ υπάρχουν οι συμβουλές του Αγίου από τη Συλλογή του ‘Η δεκάφωνος σάλπιγξ’. Σας αντίγραφο δύο παραγράφους από το τμήμα που ονομάζεται ‘Τάξις σωματικής ευταξίας’: « Αφού λοιπόν σηκωθείς, πίνεις ένα ζεστό με ολίγο ψωμί ή παξιμάδι και αρχίζεις την εργασίαν σου λέγων και την ευχήν, με τον νουν ή με το στόμα αδιαλείπτως, καθώς μας παρέδωσαν οι πατέρες εις τα θεία Πατέρες:

‘Εργάζου σώμα μου δια να τραφείς, συ δε ψυχή μου νήφε, όπως γίνεις κληρονόμος αιώνιου ζωής’. Ει δε και είναι εορτή, αναγιγνώσκεις βίους κατανυκτικούς των Αγίων με σιωπήν. Μαγείρεψον το φαγητό σου εν μέτρω και ακου να μάθεις ότι οι άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι η κοιλία του ανθρώπου ομοιάζει με την κοιλίαν του χοίρου, όπου όσον μεν πολύ τρώγει, τοσον ανοίγει και κόρον δεν έχει ποτέ.

Εάν πάλιν σφίγγεις την ζώνην και την πιέζεις εις την εγκράτειας, αντιθέτως συσταλείσα μαζεύεται. Πονεί μεν και πάσχει, δια το σύνηθες, ολίγας ημέρας, πλην, αφού συσταλθεί, ησυχάζει και μανθάνει άλλην συνήθειαν».

Φίλοι μου, όσες φορές κι αν διαβάσω ξανά αυτό το βιβλίο, τόσες φορές ανακαλύπτω και νέα πράγματα. Είναι πλούτος που δεν εξαντλείται. Η Θεία Χάρη συμπυκνωμένη σε λέξεις και φράσεις. Μακαρι ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής να πρεσβεύει για όλους μας. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου να έχουμε!

πηγή: https://aoratigonia.blogspot.com ,  
 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology