Ανακοίνωση εκ της Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Ἡ ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Μικροκάστρου θεωρεῖ ὑποχρέωσή της νά πληροφορήσει τούς ἐν Χριστῷ ἐν τῷ κόσμῳ Ἀδελφούς ὅτι λόγῳ τῆς ἐπιδείνωσης τῆς ἐπιδημίας εἶναι ὑποχρεωμένη νά παραμείνει κλειστή κατά τήν προβλεπόμενη περίοδο τῆς καραντίνας.

   Ἡ συμμόρφωση αὐτή, παρ’ ὅλο πού τήν ὑπαγορεύει ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν ἡμερῶν, σημαίνει ταυτόχρονα πνευματική ἐπιστράτευση τῆς Ἀδελφότητας. Ὁ ἐγκλεισμός τους  θά δώσει τήν εὐκαιρία στίς Ἀδελφές γιά περισσότερες ὧρες προσευχῆς, περισυλλογῆς καί λειτουργικῆς ζωῆς. Τό εὐλογημένο Σαρανταλείτουργο, πού οὐσιαστικά λόγῳ τῶν ἑορτῶν αὐτῶν τῶν ἡμερῶν ἀρχίζει ἀπό τώρα, θά σημάνει καί συναγερμό προσευχῆς πού θά ἑνωθεῖ μέ τήν σύνολη προσευχή τοῦ πιστοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας.

  Θαρσεῖτε Ἀδελφοί μας. Μικρόν ὑπομείνωμεν. Μή καταναλώνουμε τόν χρόνο μας σέ ἔριδες καί ἀμφισβητήσεις καί ἀναλύσεις γιά τήν προέλευση τοῦ κακοῦ. Ὁ Θεός γνωρίζει τήν αἰτία τοῦ κακοῦ. Ἐμεῖς ἄς ἐπιδοθοῦμε στή συνετή καί ψύχραιμη ἀντιμετώπιση τοῦ ἀόρατου μέν ἐχθροῦ, ἀλλά μέ τά πολλά θύματά του.

      Ὁ κίνδυνος Ἀδελφοί μας «ἐπί θύραις». Ὁ πνευματικός ὁπλισμός μας θά εἶναι ἡ προσοχή καί ἡ προσευχή  μας γιά τούς ἀσθενεῖς Ἀδελφούς μας, γιά τούς μαχόμενους στήν πρώτη γραμμή, γιά τούς ὑπεύθυνους γιά τούς γιατρούς, τούς νοσηλευτές, μέχρι καί τούς ἀνώνυμους ἐνταφιαστές τῶν συγγενῶν μας, καί γιά τούς ἐργαζόμενους στόν ἐρευνητικό τομέα πρός ἀντιμετώπιση τῆς νόσου.

   «Μικρόν ὅσον ὅσον», καθώς λέγει ἡ Γραφή «ἕως ἄν παρέλθῃ ἡ ὀργή Κυρίου». Ἡ μετάνοια μας, τό πένθος μας, ἡ ἀλληλεγγύη μας ἴσως συγκινήσει τόν Θεό καί ἀφανίσει τό κακό ἀπό προσώπου τῆς γῆς. 

   Καί ἴσως μας εὐσπλαχνισθεῖ «ὡς πάλαι τούς Νινευίτας» πού μέ τήν καθολική νηστεία πού ἐπέβαλαν καί στά παιδιά καί στά ζωντανά τους ἀκόμη, καί μέ τήν εἰλικρινή μετάνοιά τους ἀπέτρεψαν τήν ἀπειλούμενη καταστροφή τῆς ἀρχαίας Νινευΐ.

   Οἱ πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἄς καταισχύνουν γιά ἄλλη μιά φορά τά σκοτεινά εργα τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰώνος τούτου καί ἄς μᾶς ἀξιώσουν νά δοῦμε καί πάλι τόν θρίαμβο τῆς τῆς κλυδωνιζόμενης σήμερα, ἔσωθεν καί ἔξωθεν, Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας. 


Ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Παναγίας» Μικροκάστρου

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology