Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Σχόλιο: Τόσο στον συναξαριστή saint.gr όσο και στα μηναία Δεκεμβρίου, όπως και στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Άγιον Όρος) ο Άγιος αναφέρεται ότι τιμάται στις 16 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, έχω αναφορά μοναχού από το Άγιον Όρος που μου μιλά και για δεύτερο Άγιο Μόδεστο που τιμάται στις 17 Δεκεμβρίου (ή υπάρχει λάθος στα βιβλία της Μονής ή όντως υπάρχει δεύτερος Άγιος αλλά αναφέρεται μόνο στα δικά τους βιβλία και πιθανώς σε άλλες άγνωστες πηγές σε εμένα), ενώ στο διαδίκτυο υπάρχει και ακολουθία που προβλέπεται για τις 18 Δεκεμβρίου (δείτε ΕΔΩ). Πάντως η ακολουθία αυτή ΔΕΝ είναι ίδια με αυτή που υπάρχει στα μηναία Δεκεμβρίου της Αποστολικής Διακονίας (έκδοση Δ, 2018). Αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω ας μας διαφωτίσει... 

Η δική μου αίσθηση πάντως είναι ότι πρόκειται για έναν Άγιο και απλά έχουν γίνει λάθη στις αντιγραφές. Παλιότερα όλα γίνονταν στο χέρι και ήταν πολύ εύκολο να μην διαβαστεί σωστά κάποιος γραφικός χαρακτήρας ή να έχει φθαρεί το χαρτί και να μην φαίνεται καλά... Κι έτσι αλλού περάστηκε στις 16 αλλού στις 17 και αλλού στις 18 Δεκεμβρίου. Μετά αυτοί που έπαιρναν διάφορες πηγές έβλεπαν τις αναφορές δύο ή τριών Αγίων και θεωρούσαν ότι είναι διαφορετικοί, ενώ απλά επρόκειτο για διπλοεγγραφή λόγω λάθους! Αυτό έχει γίνει πολλές φορές. Τα μηναία είναι γεμάτα με τέτοια λάθη. Το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Άγιον Όρος) είναι ένα πόνημα  που διορθώνει πολλά από αυτά τα λάθη, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα. Αξίζει να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, είναι μικρό και σύντομο (άρα και φτηνό). Είναι το μικρό βιβλιαράκι που χρησιμοποιούν οι ιερείς για να μνημονεύσουν τους Αγίους της ημέρας στο τέλος της θ.λ.

Φέρει, Μόδεστε παμμάκαρ, καὶ σὸν τάφον,
Ἡ τὸν τάφον φέρουσα γῆ τοῦ Κυρίου.

Βιογραφία
Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Μοδέστου είναι αρκετά συγκεχυμένα. Για παράδειγμα, τον πατέρα του Ευσέβιο και τη μητέρα του Θεοδούλη από τη Σεβάστεια της Παλαιστίνης, τους θέλουν επί Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.) να πεθαίνουν στη φυλακή, ενώ γνωρίζουμε ότι τα χρόνια της πατριαρχίας του Αγίου αυτού ήταν από το 632 μ.Χ. μέχρι το 634 μ.Χ.

Ο Άγιος Μόδεστος, ανακαίνισε τα Ιερά προσκυνήματα, που καταστράφηκαν από τους Πέρσες και ζήτησε τη συνδρομή των χριστιανών από την Ανατολή.

Οσιακά αφού έζησε και πολλά για τους Αγίους τόπους αφού έκανε, απεβίωσε ειρηνικά.

Ο Άγιος φέρεται να προστατεύει τα ζώα, ιδιαίτερα αυτά που σέρνουν άροτρο. Στην εορτή του δεν «εορτάζουν» μόνο τα βόδια, αλλά κατά επέκταση όλα τα οικόσιτα ζωντανά. Σε πολλά μέρη γίνονται συλλείτουργα, αγιασμοί και αφού «ευλογηθούν - διαβαστούν» από τον παπά τα ζώα, φτιάχνονται κόλλυβα. Τελικά το δίνουν στα ζώα να το φάνε. Στην Λέσβο του Αγίου Μόδεστου, παίρνουν αγιασμό και ραντίζουν με αυτόν τα χωράφια τους, για να γλυτώσουν από τις ακρίδες και όλα τα άλλα κακά. Διαβάστε εδώ μια «ευχή του Aγίου Mοδέστου Eπισκόπου Iεροσολύμων, λεγομένη εις πάσαν θανατηφόρον ασθένειαν και βλάβην βοών, ίππων, όνων, ημιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών, και των λοιπών ζώων».

Ἀπολυτίκιον
Ὁσίως τὸν βίον σου διαπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι ἱερωσύνης φαιδρῷ, ἱερόαθλε Μόδεστε, ὅθεν καὶ ἐναθλήσας προθυμότατα πάτερ, νῦν ἐν ἀγαλλιάσει τῷ Χριστῷ συναγάλλη, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν τῶν εὐφημούντων σε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
(αναφέρεται στα Μηναία Δεκεμβρίου της Αποστ. Διακονίας)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείων ἔργων σου, τὴ ἐπιδείξει, πάσαν εὔφρανας, Σιῶν τὴν θείαν, τῶν Ἀποστόλων πλουτήσας τὴν ἔλλαμψιν, καὶ τῷ Σωτήρι ὁσίως ἱερεύσας, ἱεραρχία καὶ βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ήχος γ'. Η Παρθένος σήμερον.

Ιακώβου μάκαρ σε, του αδελφού του Κυρίου, αρετών διάδοχον, ως και του θρόνου και τέλους, στέφομεν την θείαν σου κάραν ως ειδότες, κράζοντες` μη υπερίδης τους σους ικέτας, τους την μνήμην σου τελούντας, Ιερέων και Μαρτύρων Μόδεστε καύχημα.

Ὁ Οἶκος
Των ιερέων το έκλαμπρον κλέος, και των Μαρτύρων την πάντερπνον δόξαν, δεύτε πάντες εν ύμνοις των ασμάτων πιστοί Μόδεστον ευφημήσωμεν` τον γαρ εχθρόν εκνικήσας Βελίαρ εν άθλοις σεπτοίς, ομβρίζει ημίν αντί αιμάτων ιερών ιαμάτων ακένωτα ρεύματα τοις τελούσι την μνήμην αυτού την υπέρλαμπρον και βοώσι προς αυτόν μετά δεούσης προθυμίας και πίστεως` Χαίροις των Ιερέων και Μαρτύρων Μόδεστε καύχημα.

πηγές:
saint.gr/3277/saint.aspx

https://ellasnafs.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology