Ω ησυχία…!

Ω ησυχία, κλίμακα ουράνιος, οδός βασιλείας ουρανών, μητέρα της κατάνυξης, πρόξενος της μετανοίας. Εσύ που λαμπρύνεις την ψυχή και φέρνεις σε ειρηνική κατάσταση τον άνθρωπο!
Ω ησυχία, συ που γεννάς την πραότητα, μένεις μαζί με την ταπείνωση, συνομιλείς με τους Αγγέλους, φωτίζεις την διάνοια, και είσαι συζευγμένη με τον φόβο του Θεού!

Ω ησυχία, σχολή προσευχής και αναγνώσεως, γαλήνη λογισμών και εύδιο (γαλήνιο) λιμάνι!

Ω ησυχία, αμεριμνία ψυχής, ζυγός χρηστός και φορτίο ελαφρύ, που αναπαύεις και βαστάζεις τον βαστάζοντά σε!

Ω ησυχία, ευφροσύνη ψυχής και καρδίας!

Ω ησυχία, όπου κάθε μέρα και νύχτα περιμένεις τον Χριστό και διατηρείς την λαμπάδα άσβεστη και συνεχώς ψάλλεις:
«Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου!»

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology