Ανοίγει τις πύλες της για τους πιστούς η Ιερά Μονή Μικροκάστρου

Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῶ ἀδελφοί
Μετά τήν μακρά περίοδο τοῦ ἐγκλεισμοῦ λόγῳ τῆς ἒξαρσης τῆς ἐπιδημίας σᾶς ἀνακοινώνουμε ὃτι ἡ Μονή θά δεχθῆ προσκυνητές τό προσεχές Σάββατο πού εἶναι Ψυχοσάββατο, τήν Κυριακή τῆς
Πεντηκοστῆς, τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, στήν ἀγρυπνία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου (28 πρός 29 τοῦ Ἰουνίου). Ἀπό τήν πρώτη Ἰουλίου θά εἶναι ἀνοιχτή κάθε μέρα ἐκτός Δευτέρας καί Τετάρτης ἀπό 9-1μ.μ. καί τό ἀπόγευμα ἀπό 4 ἓως 8.

 Θεωρεῖται δεδομένο ὃτι θά τηροῦνται ὃλα τά ἀπαιτούμενα μέτρα (μάσκες, ἀποστάσεις, περιορισμένος ἀριθμός ἀτόμων ἐντός τοῦ ἹεροῦΝαοῦ). Ἂς εὐχηθοῦμε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νά μάς ἐπαναφέρει στήν
Ἐκκλησιαστική καί στήν καθημερινή κανονικότητά μας.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology