Τα γεγονοτα θα αυξάνονται μέχρι να έρθει ο ... | Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Τα γεγονότα θα αυξάνονται μέχρι να έρθει ο ...
Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας αποκαλύπτει τι θα επακολουθήσει μετά τα γεγονότα και παρακαλεί όλους μας να έρθουμε σε μετάνοια και να προσευχόμαστε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology