Ἔχει μεγάλη σημασία τό σπίτι σου νά εἶναι χριστιανικό!


Γιάννης Φωτεινός
Πραγματικά! Στόν καθένα μας ἀναλογεῖ ἕνα μερίδιο εὐθύνης, ἐάν τό σπίτι του εἶναι χριστιανικό. Δηλαδή, ἐάν τά μέλη τῆς οἰκογενείας στήν ὁποία ἀνήκεις, ζοῦν χριστιανικά.Ὅταν λέμε ὅτι μιά οἰκογένεια ζεῖ χριστιανικά, ἐννοοῦμε ὅτι ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, δηλαδή ζεῖ σύμφωνα μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας: Ἐκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, νηστεία, ἁγιολόγιο, προσευχή, μελέτη χριστιανικῶν βιβλίων κ.τ.λ.

Κι ἄν δέν γίνεται αὐτό; Κι ἄν ἡ οἰκογένειά σου δέν συμμετέχει στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας; Κι ἄν πιστεύουν οἱ μισοί; Κι ἄν δέν πιστεύει κανένα μέλος; Κι ἄν κι ἐσύ ἔχεις προσαρμοστεῖ σ’ αὐτή τήν κατάσταση;

Γι’ αὐτό, ἐδῶ χρειάζεται ἕνα ξεκαθάρισμα. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα τίθεται τό ἐρώτημα. Ἐσύ τί κάνεις; Τί θέση παίρνεις; Ἔστω καί τώρα μπορεῖς νά ἀλλάξεις κάτι;

Πρίν, ὅμως, πεῖς τό ὁ,τιδήποτε, προέχει τό τί θέλεις καί τί μπορεῖς νά κάνεις ἐσύ. Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἐσύ θέλεις νά ζεῖς χριστιανική ζωή;

Κατά δεύτερον, ἐσύ θέλεις οἱ οἰκεῖοι μας ἤ γενικά τό σπίτι σου νά εἶναι χριστιανικό;

Γι’ αὐτό, ἄν θέλεις νά ἀλλάξει τό περιβάλλον γύρω μας, πρέπει πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἀλλάξεις ἐσύ μέσα σου. Μήν ἀπογοητευτεῖς καί μή στενοχωρηθεῖς.

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Μπορεῖς ὅλα νά τά ἀλλάξεις ἀπό σήμερα. Ἄρχισε, λοιπόν, ἐσύ νά εἶσαι τό παράδειγμα, τό πρότυπο καί στούς ἄλλους.

Κανείς δέν θά σέ ἀποτρέψει ἀπό τό νά ἐκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή, νά νηστεύεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή καί καθορισμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία νηστεία, νά ἀνεβαίνεις στό ἀναλόγιο, γιά νά μάθεις νά ψέλνεις, νά συμμετέχεις σέ Κύκλους Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Κανένας δέν θά σοῦ ἀρνηθεῖ νά ἔχεις στό σπίτι σου ἕνα προσευχητάρι μέ εἰκονίσματα, ν’ ἀνάβεις ἕνα καντηλάκι, νά θυμιατίζεις τίς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων.

Κανένας δέν θά σοῦ ἀπαγορεύσει νά προσεύχεσαι ἀτομικά ἤ νά λές δύο λόγια προσευχῆς πρίν καί μετά τό γεῦμα σου.

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά νά γίνεις ὁ «λύχνος», δηλαδή τό μικρό ἐκεῖνο φῶς, τό ὁποῖο θά φωτίσει πρός τό χριστιανικότερο τήν οἰκογένειά σου.

Γιά σκέψου πόσο σπουδαῖο εἶναι τό νά παρακινήσεις νά κάνουν τό ἴδιο, δηλαδή νά σέ ἀκολουθήσουν σ’ αὐτό τόν τρόπο ζωῆς καί κάποια μέλη ἀπ’ τήν οἰκογένειά σου.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Ἔτος ­55ο ­– Ἀπρίλιος ­2021 –­ Τεῦχος­ 558

Εικόνα από: Pinterest

Αναδημοσίευση από τὸ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology