Γ. Κασαπίδης φέρνει, πρόταση ψηφίσματος κατά της αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

O Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης φέρνει, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας, πρόταση ψηφίσματος κατά της αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” και στήριξης της Ανακοπής της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας κατά της Διαταγής Αναγνώρισης του σωματείου αυτού, του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.Η πρόταση ψηφίσματος είναι η ακόλουθη:
“Με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Διαταγή αναγνώρισης σωματείου του Ειρηνοδίκη Φλώρινας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», με έδρα τη Φλώρινα.Σκοπός του σωματείου αυτού είναι βάσει του άρθρου 2 του καταστατικού του: «α) Η διατήρηση και καλλιέργεια της Μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα και β) η υποστήριξη της εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ιδίως στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Η σύσταση του σωματείου αυτού και οι σκοποί που επιδιώκει έχουν ως στόχο να πλήξουν την εθνική συνοχή και ενότητα, ιδίως στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ταλανιστεί χρόνια από την προσπάθεια των Σκοπίων να διαβάλουν την ομόνοια των Δυτικομακεδόνων, καλλιεργώντας την αίσθηση ύπαρξης μειονότητας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία μιλάει και μειονοτική διάλεκτο, την οποία θέλει το σωματείο αυτό να καλλιεργήσει και να προωθήσει.
Οι σκοποί του είναι αντίθετοι τόσο με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και με το ίδιο το Σύνταγμά μας. Παρά τη διαφωνίακαι αντίθεσήμας με τη Συμφωνία των Πρεσπώνκαισε αυτή,ως «Μακεδονική», αναγνωρίζεται η γλώσσα των πολιτών του κράτους των Σκοπίων και δεν υπάρχει καμία μειονοτική διάλεκτος ή ιδίωμα με την ίδια ονομασία που ομιλείται από Δυτικομακεδόνες. Επομένως το σωματείο αυτό προωθώντας τη «Μακεδονική» γλώσσα, μετατρέπει μια Σλαβική γλώσσα ομιλούμενη από κατοίκους άλλης χώρας σε μειονοτική διάλεκτο, παραβιάζοντας ακόμη και την ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών που κυρώθηκε με το Νόμο 4588/2019.Επιπλέον, η επιδίωξη εισαγωγής της «μακεδονικής» γλώσσας ως διδασκόμενης σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας, παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 16, που ορίζει ότι η παιδεία και η εκπαίδευση είναι βασική αποστολή και υποχρέωση του Κράτους. Κανένα ιδιωτικό σωματείο δεν μπορεί να παρέμβει και να «χαράξει» εκπαιδευτική πολιτική, συνδιαμορφώνοντας με το Κράτος εθνική, ηθική και πνευματική αγωγή των Ελλήνων και παρεμβαίνοντας στη διάπλαση της εθνικής και θρησκευτικής τους συνείδησης. Προκύπτει επομένως πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η σύσταση αυτού του σωματείου και οι σκοποί που θέλει να εξυπηρετήσει είναι παράνομοι και αντισυνταγματικοί και υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες.Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας, εντοπίζοντας τα ανωτέρω και αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο για την εθνική έννομη τάξη και κοινωνική συνοχή από την ίδρυση του εν λόγω σωματείου, άσκησε Ανακοπή κατά της Διαταγής του Ειρηνοδίκη Φλώρινας που αναγνώρισε το σωματείο.Εισηγούμαι κατόπιν των ανωτέρω, την έκδοση του εξής ψηφίσματος:Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας καταδικάζει την αναγνώριση του σωματείου «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», με έδρα τη Φλώρινα, ως παράνομη και αντισυνταγματική, αφού η δράση του στόχο έχει τη διάσπαση της εθνικής συνοχής και ομόνοιας και ιδιαίτερα της κοινωνικής συνοχής των Δυτικομακεδόνων. Εκφράζει τη στήριξή του στην ενέργεια της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας για άσκηση Ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 27/2022 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Φλώρινας που το αναγνώρισε. Δεσμεύεται να θέσει το Ψήφισμα αυτό υπ’ όψιν του Υπουργού Εξωτερικώνκαι να ζητήσει ενέργειες από πλευράς ελληνικής Κυβέρνησης.Παρακαλώ να γίνει δεκτή η εισήγησή μου.”
O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κασαπίδης
 

πηγή 

www.voiovoice.gr 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology