Βλέπουμε τα σημεία του τέλους; Σεισμοί, πόλεμοι, αρρώστιες, η αρχή των Ωδινών;

Πριν ἔλθει ἡ Δευτέρα Παρουσία θα πρέπει ὁπωσδήποτε να προηγηθούν ὅλα αὐτά πού ἀναφέρονται στο Ματθαίο και στο Λουκᾶ και μεταξύ αὐτῶν οἱ πόλεμοι, οἱ πεῖνες, οἱ ἀρρώστιες, οἱ ἐπιδημίες, οἱ σεισμοί, και όλα τα ἄλλα δεινά. Μά, θά πεῖ κανείς αυτά πάντοτε γίνονταν. Πρέπει να μελετήσουμε με περισσότερη προσοχή το συγκεκριμένο κείμενο και τότε θα ἀνακαλύψουμε το σημεῖο «κλειδί» πού ...


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology