Έρχονται τα μεγάλα γεγονότα, επιστροφή της ΚΠόλεως εις τους Έλληνας! | Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

Ευρισκόμεθα εις την στροφήν της οδού, εκ της οποίας βλέπομεν το τέλος μεγάλων γεγονότων. Εν τοιούτον γεγονός, χαρμόσυνον δια την Ελλάδα και την Ορθοδοξίαν, θα είναι και η επιστροφή της ΚΠόλεως εις τους Έλληνας!Ακούστε όλες τις προφητείες που μας λέγει ο γέροντας από τους Αγίους μας και άλλους διορατικούς Χριστιανούς για τα γεγονότα που θα έλθουν.Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology