Π. Αυγουστίνος Καντιώτης – Κλείστε τις τηλεοράσεις, που κάνουν πλύση εγκεφάλου


Εις τα όπλα! Αγαπητοί μου! Ευρισκόμεθα εξ επόψεως και μόνο θεαμάτων εις εποχήν δεινής παρακμής, εις εποχήν πνευματικής κοπροφαγίας. Ο Σατανάς θριαμβεύει. Κάνει σημεία και τέρατα εις τον αιώνα μας.
Κεκελισμένων των θυρών κατορθώνει κάθε ημέρα να εισβάλλη εις όλα σχεδόν τα σπίτια δια της τηλεοράσεως και να κάνη πλύσιν εγκεφάλου εις μικρούς και μεγάλους. Δια κάποιο «κουτὶ τοῦ διαβόλου» ομιλεί παλαιά προφητεία, αποδιδόμενη εις τον άγιος Κοσμάν τον Αιτωλόν, και το «κουτὶ τοῦ διαβόλου» είνει η τηλεόρασις.

Και η Εκκλησία, η επίσημος Εκκλησία της Ελλάδος, τι κάνει; Καυτηριάζει το κακόν; Ομιλεί με την γλώσσαν του Ιερού Χρυσοστόμου; Εφαρμόζει τους ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας κατά των «χριστιανῶν» ηθοποιών και των «χριστιανῶν» θεατών, οι οποίοι αρέσκονται εις την κοπροφαγίαν; Ημείς φρονούμεν, ότι, εάν η Εκκλησία εφαρμόση τους ιερούς Κανόνας κατά των ηθοποιών που παρασκευάζουν και «σερβίρουν» κοπροφαγίας, δεν υπάρχει ανάγκη να προσφύγη εις κρατικά δικαστήρια. Έχει όπλον η Εκκλησία. Αλλά κινδυνεύει να σκουριάση!
Η «Χριστιανικὴ Σπίθα», η μικρά αυτή εφημερίς, προ τεσσάρων ετών εκήρυξε σταυροφορίαν κατά της αισχράς και εγκληματικής τηλεοράσεως. Σύνθημα μας: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»! Κλείστε τις τηλεοράσεις μέχρι την ημέραν εκείνην, κατά την οποίαν το θέατρον, ο κινηματογράφος και η τηλεόρασις και όλα εν γένει τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και διαφωτίσεως θʼ αλλάξουν, και από όπλα του διαβόλου θα γίνουν όλα όπλα του Χριστού. Εις το σύνθημα τούτο άνω των 3.000 χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ως μας εγνώρισαν διʼ επιστολών, έκλεισαν τας τηλεοράσεις και ησθάνθησαν μεγάλην ψυχικήν ανακούφισιν. Ο Σατανάς εκτός της οικίας των.

πηγή: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/
https://simeiakairwn.wordpress.com/

http://yiorgosthalassis.blogspot.com 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology