Προφητείες Αγίου Νείλου Αγιορείτου, έρχεται μεγάλη δυστυχία στον κόσμο, θα γίνουν φοβερά σημεία...

Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα θα είναι χειρότεροι από τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον, πείνα φοβερά διότι τότε θα τρώγη ο άνθρωπος επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη. Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και θα...



Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology