ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζεται ἡ πληθυσμιακή συρρίκνωση στήν Ἑλλάδα

Δυσοίωνα εἶναι τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τήν ἐξέλιξη τῶν δημογραφικῶν μεγεθῶν στήν Ἑλλάδα. Ὁ πληθυσμός τῆς χώρας ὅλο καί μειώνεται μέ τούς θανάτους νά ὑπερτεροῦν κατά πολύ τῶν γεννήσεων..Πηγή τῶν στοιχείων αὐτῶν εἶναι τά ληξιαρχεῖα τῶν δήμων, στά ὁποῖα δηλώνονται καί καταγράφονται οἱ γεννήσεις, οἱ θάνατοι, οἱ γάμοι καί τά σύμφωνα συμβίωσης πού πραγματοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα.
Εἰδικότερα πέρυσι, οἱ γεννήσεις στήν Ἑλλάδα ἀνῆλθαν σέ 88.553 (45.686 ἀγόρια καί 42.867 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,7% σέ σχέση μέ τό 2016 πού ἦταν 92.898 (47.882 ἀγόρια καί 45.016 κορίτσια). Στίς γεννήσεις δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ γεννήσεις νεκρῶν βρεφῶν, οἱ ὁποῖες ἀνῆλθαν σέ 363, αὐξημένες κατά 7,1 % σέ σχέση μέ τό 2016, πού ἦταν 339.
Στόν ἀντίποδα, οἱ θάνατοι παρουσίασαν αὔξηση κατά 4,8% καί ἀνῆλθαν σέ 124.501 (63.168 ἄνδρες καί 61.333 γυναῖκες), ἔναντι 118.792 (60.526 ἄντρες καί 58.266 γυναῖκες) τό 2016. Οἱ θάνατοι βρεφῶν ἡλικίας κάτω τοῦ.... ἔτους ἀνῆλθαν σέ 306, μειώνοντας τόν δείκτη βρεφικῆς θνησιμότητας (θάνατοι βρεφῶν ἡλικίας κάτω τοῦ ἔτους ἀνά 1.000 γεννήσεις ζώντων) σέ 3,5 ἔναντι 4,2 τό 2016.
Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σέ 50.138 (24.975 θρησκευτικοί καί 25.163 πολιτικοί), παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 1% σέ σχέση μέ τό 2016, κατά τό ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 49.632 γάμοι (23.778 θρησκευτικοί καί 25.854 πολιτικοί). Τά σύμφωνα συμβίωσης ἀνῆλθαν σέ 4.921, αὐξημένα κατά 29,5% ἔναντί του 2016 πού ἦταν 3.799. Ἐνῶ, στά σύμφωνα συμβίωσης ἐφέτος περιλαμβάνονται 94 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ἀνδρῶν καί 40 σύμφωνα μεταξύ γυναικών.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology