Προκλητικός ὁ Ὑπουργός Παιδείας! Ἀπειλεῖ μέ ΔΙΩΞΕΙΣ θεολόγους καί δασκάλους πού τηροῦν τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτE!

Συμπεριφορές πού μᾶς γυρίζουν σέ «σκοτεινές» ἐποχές ἐπιδεικνύει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας διά τοῦ πολιτικοῦ του προϊσταμένου! Ὁ κ. Γραβρόγλου μέ χθεσινή ἀνακοίνωσή του οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἀπειλεῖ μέ πειθαρχικές διώξεις ὅσους.. ἐκπαιδευτικούς συμμορφώνονται μέ τίς δύο ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (660/2018 καί 926/2018) οἱ ὁποῖες ἔκριναν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν! Πρόκειται γιά πρωτοφανῆ καί
προκλητική ἐνέργεια πού στήν οὐσία τῆς πολεμᾶ τόν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος!
Μέ τήν ταπεινή μας φωνή ἀπευθύνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν κρίσιμων περιστάσεων καί νά....
στηρίξει τούς ὑπό διωγμόν Θεολόγους πού τό «ἔγκλημα» τούς συνίσταται στήν τήρηση τῆς συνταγματικῆς νομιμότητας καί στή διδασκαλία τῆς Πίστης μας χωρίς προσμείξεις καί ἀλλοιώσεις συγκρητιστικού τύπου! Ὁ πιστός λαός ἀναμένει ἀπό τούς Ἱεράρχες νά ὑψώσουν φωνές ἀντίστασης διαφορετικά τό βάρος τῶν πνευματικῶν εὐθυνῶν θά εἶναι ἀσήκωτο…

Πηγήorthodoxia-ellhnismos

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology