Τι συμβολίζουν τα Ιερά Σκεύη της Θ. Ευχαριστίας;

Το Άγιο Ποτήριο συμβολίζει το ποτήριο του μυστικού δείπνου

Το Άγιο Δισκάριο τον ουρανό, γι’ αυτό είναι και στρογγυλό και κρατεί τον Δεσπότη του ουρανού, όπως λέει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, αλλά και την Εκκλησία πάνω στην οποία τοποθετεί ο λειτουργός ιερεύς κατά την ακολουθία της προθέσεως όλα τα μέλη Της δηλαδή τον Χριστό, ως Κεφαλή, βγάζοντας από το πρόσφορο το κεντρικό τμήμα του που λέει ΙηΣούς ΧριΣτός ΝΙΚΑ, την Θεοτόκο που την τοποθετεί στο δεξιό μέρος του Χριστού βγάζοντας από το πρόσφορο την τριγωνική μερίδα που γράφει Μήτηρ Θεού, τις εννέα κατηγορίες των αγίων βγάζοντας από το πρόσφορο τα εννέα μικρά τριγωνάκια ένα για κάθε κατηγορία: 1. Άγγελοι, 2. Πρόδρομος και Προφήτες, 3. Απόστολοι και ισαπόστολοι, 4. Ιεράρχες, 5. Μάρτυρες, 6. Όσιοι, 7. Ανάργυροι, 8. Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα και εορτάζοντες την ημέρα που επιτελείται η Θ. Λειτουργία άγιοι, 9. Άγιος του οποίου τελούμε τη Λειτουργία δηλαδή Ιωάννης Χυσόστομος η Μ. Βασίλειος, και τέλος όλους τους ζώντες αλλά και κεκοιμημένους Ορθοδόξους.

Η Λαβίδα συμβολίζει τη λαβίδα με την οποία το Σεραφείμ έδωσε στον Ησαία ένα αναμμένο κάρβουνο στο στόμα. Κάρβουνο αναμμένο είναι και το Δεσποτικό Σώμα το οποίο με τη λαβίδα (το κουταλάκι) μας μεταδίδει ο ιερεύς και τους μεν καταλλήλως προετοιμασμένους θερμαίνει και φωτίζει τους δε αναξίως προσερχομένους καταφλέγει.

Ο Αστερίσκος συμβολίζει το άστρο της Βηθλεέμ αλλά και το στερέωμα του ουρανού, έχει δε και πρακτική σημασία ώστε τα καλύμματα να μη έρχονται σε επαφή με τα μέρη του άρτου που βρίσκονται επάνω στον δίσκο.

Τα Καλύμματα συμβολίζουν και τα σπάργανα του Χριστού με τα οποία τον τύλιξαν μετά τη Γέννηση αλλά και τα σάβανα με τα οποία τον τύλιξαν μετά τη Σταύρωση και αυτό γιατί η κόγχη της αγίας Προθέσεως συμβολίζει και το σπήλαιο της Γεννήσεως (από τη Γέννηση ξεκινά το έργο της Θείας Οικονομίας, όπως από την Πρόθεση ξεκινά η Θεία Λειτουργία που είναι το ίδιο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας) και το μνημείο της ταφής όπου με την Ανάσταση και την Ανάληψη, που ακολουθεί, τελειώνει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και αυτή η Θεία Λειτουργία. Για το λόγο αυτό έχουν σχήμα σταυρού αφού όλο το σχέδιο της Οικονομίας στηρίζεται στο Σταυρό και την Ανάσταση.

Ο Αέρας είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα με δύο κορδέλες στην άκρη, το οποίο καλύπτει ταυτόχρονα και τα δύο σκεύη (Ποτήριο – Δισκάριο) και συμβολίζει ο,τι και τα καλύμματα και επί πλέον τη φωτεινή νεφέλη του όρους Θαβώρ η και το καταπέτασμα που χώριζε, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, τα Άγια των Αγίων.

Η Λόγχη, μικρό μαχαιράκι σε σχήμα λόγχης, συμβολίζει τη λόγχη με την οποία ένας από τους στρατιώτες, τους παρευρισκομένους στη Σταύρωση, ένυξε την πλευρά του Χριστού για να διαπιστώσει αν ζει και τότε βγήκε αίμα και ύδωρ.

Το Μάκτρο είναι το κόκκινο μαντήλι, που χρησιμοποιείται στη Θεία Μετάληψη. Προφυλάσσει την τυχόν πτώση Μαργαριτών ή Αίματος στο δάπεδο, από απροσεξία ή στιγμιαία αδεξιότητα.

 

 

Από
Εμμανουήλ Γκουσιόπουλος

 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology