Τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης


Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης
Δὲν ὑπάρχει τίποτα καλύτερο στὸν κόσμο ἀπὸ τὸ νὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον σου. Σ`αυτό ἡ ψυχὴ βρίσκει τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ κάνουν νὰ ξεχνᾶς ὁλοκληρωτικὰ τὴ γῆ. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι ἀφοσιωμένος στὸν Θεό, ξεχνᾶ τὸν κόσμο. Αὐτὸς ποὺ γνώρισε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο.
Μὴν κρίνεις τοὺς ἄλλους, διότι συμβαίνει συχνὰ κάποιος νὰ κατηγορεῖ κάποιον ἄλλο χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζει, χωρὶς νὰ γνωρίζει πῶς μπορεῖ ἡ ψυχή του νὰ εἶναι ὅμοια μὲ τοὺς ἀγγέλους.


Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο πιὸ μεγάλες εἶναι οἱ θλίψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ψυχῆς. Ὅσο πιὸ ὁλοκληρωμένη εἶναι ἡ ἀγάπη τόσο πιὸ ὁλοκληρωμένη εἶναι καὶ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὅσο πιὸ φλογερὴ εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο δυνατότερη εἶναι ἡ προσευχή. Ὅσο πιὸ τέλεια εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο ἁγιότερη εἶναι ἡ ζωή.
Πηγή: Ἁγιορείτικο Βῆμα

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology