Το Συναξάρι της ημέρας (29 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:


Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής (29 Σεπτεμβρίου)


Οσιομάρτυς Μαλαχίας ο Λίνδιος (29 Σεπτεμβρίου)


Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Δονάτου Έπισκόπου Εὐροίας Ἠπείρου (29 Σεπτεμβρίου)


Άγιοι Μάρτυρες «Οἱ ἐν Στροφάσιν ἀναιρεθέντες» (29 Σεπτεμβρίου)


Αγία Πετρωνία

 
Άγιοι Εκατόν Πενήντα Μάρτυρες

 
Άγιοι Τρύφων, Τρόφιμος και Δορυμέδων

 
Αγία Γουδελία

 
Άγιοι Γοβδέλαος, Δάδας, Κάσδοος και Κασδόα

 
Άγιος Αντώνιος του Ζαντόσκ

 
Άγιοι Τρεις Νεομάρτυρες εν τω Βραχωρίω Αγρινίου

 
Όσιος Θεοφάνης ο Φιλεύσπλαχνος από την Γάζα


από το «σπιτάκι της Μέλιας»


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology