Είδα το μαρμαρωμένο βασιλιά! Αγίου Δανιήλ του εξ Αγαρηνών

Στο σημείο που έπρεπε να είναι η εικόνα της Θεοτόκου δεν υπήρχε εικόνα αλλά θρόνος βασιλικός όπου καθόταν η ίδια η αειπάρθενος Παντάνασσα.

Στ’ αριστερά του θρόνου, λίγο παρακάτω, ήταν ένας άλλος θρόνος, όπου καθόταν κάποιος γηραλέος, στην κεφαλή του είχε διάδημα και στά χέρια του κρατούσε ευαγγέλιο κλειστό που ήταν καταστόλιστο...


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology