Η συνταρακτική τελευταία επιστολή του Παύλου Μελά στην 5χρονη κόρη του!

«Ζωή μου, κόρη μου Είσαι τώρα μικρούτσικη, μόλις 5,5 ετών αγγελούδι, γλυκιά γλυκιά και λεπτή. Εγώ είμαι γέρος 34 ετών και φεύγω μετ' ολίγας ώρας διά την Μακεδονίαν, όπως πολεμήσω εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι δολοφονούν τους αδελφούς μας. Πριν φύγω, θέλω να σου γράψω αυτό το γράμμα διά να το διαβάσεις όταν μεγαλώσεις και να έχεις μίαν ενθύμησίν μου. Δεν έχω να σου δώσω συμβουλάς, διότι τελειότερο αγγελούδι δεν είδον. Εχεις χάριν πνεύματος και σώματος. Είσαι λεπτοτάτη και ευαισθητοτάτη, και εν ταυτώ έχεις χαρακτήρα και θέλησιν ισχυροτάτους. Η ευσυνειδησία σου είναι έκτακτος, εν γένει δε έχεις όλα τα προτερήματα της καλής μητρός σου. Ουδέ ανησυχώ διά την επιμέλειάν σου, διότι από τώρα φαίνεται η φιλομάθειά σου.
Συ παρακαλώ μόνον, αγάπη μου, όταν μεγαλώσεις να προσέχης ολίγον τον Μίκην μου. Είναι ζωηρός ολίγον και αγαπά τα παιγνίδια. Οταν τον βλέπεις να παραμελεί τα μαθήματά του, να του τα υπενθυμίζεις και να του λέγεις ότι ο μπαμπάς θα ήτο πολύ λυπημένος εάν τον έβλεπε αμελούντα τα μαθήματα. Συ δε, αγγελάκι μου, να ενθυμήσαι καμιά φορά τον μπαμπά σου, ο οποίος εχόρευε μαζί σου το two steps.Σε φιλώ, παιδάκι μου, εξ όλης [...] ψυχής και σε ευλογώ.Ο πατήρ σου, που σε ελάτρευσεΠαύλος Μ. Μελάς Ανθυπολοχαγός».
Σχόλιο iEp: "Αυτές τις θυσίες θέλετε να μαγαρίσετε ΣΥΡΙΖΑΝ(Θ)ΕΛ - λληνες; Η ιστορία θα είναι αμείλικτη μαζί σας! Θα 'ρθει μέρα που θα ψάχνετε τόπο να κρυφτείτε και δεν θα βρίσκετε. Και εσείς και απόγονοί σας..."
Πηγή: dimokratianews.gr

Πηγή: https://i-epikaira.blogspot.com/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology