ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΤΕΙΑ ; ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Τί είναι ή μαντεία; Υπάρχουν τρία είδη πίστης που έχουν τις ρίζες τους στη, μαντεία: ή πίστη στην τυφλή τύχη, ή πίστη στα υλικά πράγματα και ή πίστη στην ολοκληρωτική δύναμη των πνευμάτων τού σκότους.
 Μέσω της μαντείας, τα μέλλοντα να συμβούν προφητεύονται, ή δύναμη των πραγμάτων διαφοροποιείται και γίνεται επίκληση στα πνεύματα τού σκότους.

Καμία πίστη δεν έχει καταδικάσει και απορρίψει τη, μαντεία τόσο ξεκάθαρα, όσο ή χριστιανική. Καμία άλλη πίστη, εκτός της χριστιανικής, δεν είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από μαντείες.

Μαντεία σημαίνει να υποτάσσεις τον άνθρωπο σε πράγματα και πλάσματα κατώτερα άπ' αυτόν.

Ή μαντεία μπορεί να ονομαστεί πίστη τού σκότους. Αύτός είναι ό λόγος πού ό Απόστολος Παύλος είπε: τούς δε βέβηλους και γραώδεις μύθους παραιτου, γύμναζε δε σεαυτόν προς ευσέβειαν (Α' Τιμόθ. 4:7).

Ό Χριστιανισμός είναι μία πίστη τού Φωτός, με δύο έννοιες: πρώτον, ανυψώνει τον άνθρωπο πάνω από την τυχαιότητα, πάνω άπ’ όλα τα πράγματα και πάνω άπ' τα πνεύματα του σκότους• δεύτερον, υποτάσσει τον άνθρωπο μόνο στην εξουσία του Ζώντος, Πανσόφου και Παντοδυνάμου Θεού.

Ό Παντεπόπτης Κύριος ζει και, γι’ αυτό, τυφλή τύχη δεν υπάρχει. Ό άνθρωπος στην πνευματική του ένωση με τον Παντεπόπτη και Ζωντανό Κύριο, γίνεται ανώτερος άπ όλα τα πράγματα και ισχυρότερος απ’ όλα τα πνεύματα του σκότους.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ.
πηγή:orthognosia

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology