Νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας

Καλαβρύτων Ιερώνυμος: Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας, Α΄ Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, εξελέγη νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Του Γιώργου Θεοχάρη
Στην εκλογική διαδικασία που έγινε πριν από λίγο, έλαβε 74 ψήφους
Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος (κατά κόσμον Νικόλαος) Κάρμας του Δημητρίου και τη Βασιλικής γεννήθηκε στις 19-5-1966 στο Αίγιο.

Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και ομιλεί αγγλικά και σερβικά.

Εκάρη μοναχός στις 12 Αυ­γού­στου 1989 εις την Ι­ε­ραν Μο­νην Παμ­με­γι­στων Τα­ξι­αρ­χων Αι­γίου.

Η εις Δι­α­κο­νον χειροτονία του ετελέσθη στις: 22 Ι­ου­λίου 2002 υπό του Σε­βα­σμι­ω­τα­του Μη­τρο­πο­λι­του Κα­λα­βρυ­των και Αι­γι­α­λείας κ. Αμ­βρο­σίου εις τον Ι­ε­ρον Μη­τρο­πο­λι­τι­κον Ναόν Κοι­μη­σεως της Θε­ο­το­κου Αι­γίου.

Η εις Πρε­σβυ­τε­ρον χειροτονία του ετελέσθη στις 19 Φε­βρου­α­ρίου 2005 υπό του Σε­βα­σμι­ω­τα­του Μη­τρο­πο­λι­του Κα­λα­βρυ­των και Αι­γι­α­λείας κ. Αμ­βρο­σίου εις τον Ι­ε­ρον Ναόν Α­γίου Ι­ω­αν­νου Καλ­λι­θέας Αι­γίου.

Ήταν Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κης Συ­νο­δι­κης Ε­πι­τρο­πης επί των Ευ­ρω­πα­ι­κων Θε­μα­των, από 2001 έως 2010, Β΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρα­φος Ι­ε­ρας Συ­νο­δου Εκ­κλη­σίας Ελ­λα­δος, από 17-3-2016 έως 13-3-2019 και Α΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρα­φος Ι­ε­ρας Συ­νο­δου Εκ­κλη­σίας Ελ­λα­δος, από 13-3-2019 έως ση­μερα.

Ήταν ε­θε­λον­της Πα­ρα­γω­γός εις τον Ρα­δι­ο­φω­νι­κον Στα­θμον της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λα­δος από Σεπτεμβρίου 2003 έως Οκτωβρίου 2007.

vimaorthodoxias.gr

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology