Κάνε άγάπη και πές μου πώς θα σωθώ;

 
Ερώτηση
Ένας άδελφός ρώτησε τό μεγάλο Γέροντα, λέγοντας: Κάνε άγάπη καί πές μου πώς θά σωθώ. Καί νά ξέρεις ό,τι είπα στό λογισμό μου πώς θά υποταχθώ σέ ό,τι μου υποδείξει η επιστολή σου.
’Απόκριση Βαρσανουφίου.
Αν άληθινά θέλεις νά σωθείς,
άπόδειξε μέ τήν πράξη ό,τι ακόυσες όσα θά σου πώ. Σήκωσε τά πόδια πάνω από τη γη και ανύψωσε τό νου σου στον ουρανό και εκεί ας είναι η μελέτη σου νύκτα και ημέρα, παλεύοντας με όση δύναμη διαθέτεις να δείς τον εαυτό σου πιό άμαρτωλό, κάτω από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η άληθινή όδός. Εκτός απ’ αυτή δέν ύπάρχει αλλη γι’ αυτόν πού θέλει να σωθεί, με τη δύναμη του Χριστού.
Ας τρέχει αυτός πού θέλει, ας τρέχει αυτός πού θέλει,για νά προφθάσει. Εγώ γίνομαι μάρτυρας καί βεβαιωτής ενώπιον του Θεού του ζώντος και του θέλοντος να χαρίσει ζωή αιώνια σ’ όποιον το επιζητεί.Άν θέλεις, εργάσου, αδελφέ.


πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology