Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ στὸ 2021!!!

ΟΣΕΣ φορὲς ἐπισκέπτομαι κατὰ ποιμαντικὸ καθῆκον τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀρχαγγέλων τοῦ Οἰκισμοῦ ΔΕΗ Πτολεμαΐδος πάντα βλέπω καὶ χαίρομαι ἕνα θαῦμα ποὺ συμπλήρωσε τριάντα ἔτη. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι μέσα στὴν προσκομιδὴ τὸ μπουκάλι, ποὺ ἔχει τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ ἀπὸ τὰ Θεοφάνεια τοῦ 1980! Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ ἐτέλεσε ὁ Μακαριστὸς Γέρων π.Αὐγουστῖνος Κυριακὴ 11.11.1979, μιὰ ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν σὲ διάκονο χειροτονία μου. Στὰ φετεινά μας Θεοφάνεια, τοῦ ἔτους 2021 ἔγινε πλέον ἡλικίας σαράντα ἕνα ἐτῶν! Βλέπω κι ἄλλο ἕνα μπουκάλι στὸ Σκευοφυλάκιο τοῦ Μοναστηριοῦ μας. Αὐτὸ πάλι περιέχει τὸν Ἁγιασμὸ ποὺ ἐτέλεσε ὁ
Πατριάρχης μας κατὰ τὴν θεμελίωσι τοῦ Μοναστηριοῦ στὶς 17 Σεπτ. 2005. Αὐτὸς συμπλήρωσε τὰ δέκα ἕξι χρόνια του! Τὸ θαυμαστὸ καὶ γιὰ τοὺς δυὸ ἁγιασμοὺς εἶναι, ὅτι ἐνῶ ἔχουν τόσα χρόνια κλεισμένοι στὰ μπουκάλια, καὶ χωρὶς εἰδικὲς μέριμνες ἀποστειρώσεως κι ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖται, εἶναι καὶ τὰ δυὸ πεντακάθαρα. Δὲν ξεφύτρωσαν μέσα τους οὔτε πρασινάδια, οὔτε «ζιαμπνόκια», ποὺ λέν στὰ χωριά, γιὰ
τὰ στεκούμενα νερά. Μπορεῖς δηλαδὴ νὰ τὰ πιῆς καὶ νῦν καὶ ἀεί…Ἀμήν!!!
Κάμνω αὐτὴν τὴν ἐπίκαιρη ἀναφορὰ στὸ γεγονός, εὑρισκόμενοι καὶ γιορτάζοντας σήμερα τὴν γιορτὴ τῶν Θεοφανείων, ἐπειδὴ διάβασα στὸν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα», νὰ λέη πρὶν ἀπὸ 1600 περίπου χρόνια τὰ ἴδια λόγια. (Συμφωνεῖ «μαζί μου» κι ὁ μέγας Χρυσόστομος, ὅπως ἔλεγε κάποιος ἄλλος, «συμφωνεῖ δὲ καμοὶ Πλάτων»).
Λέγει, λοιπόν, ὁ ἅγιος, «Γιὰ ποιὸν λόγο λέγεται «Ἐπιφάνεια» ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἐβαπτίσθη ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἐγεννήθη; Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἐβαπτίσθη καὶ ἁγίασε τὴν φύσι τῶν ὑδάτων. Γιαὐτὸν τὸν λόγο καὶ κατὰ τὸ μεσονύκτιο αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ὅλοι φέρνετε νερὸ στὰ σπίτια σας καὶ τὸ φυλάγετε. Μάλιστα τὸ κρατᾶτε ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ἐπειδὴ σήμερα ἁγιάστηκαν τὰ νερά. Τὸ θαῦμα αὐτὸ γίνεται ὁλοφάνερο, ἀφοῦ δὲν ἀλλοιώνεται ἡ φύσι τῶν νερῶν ἐκείνων μὲ τὴν παρέλευσι τοῦ χρόνου, ἀλλὰ διατηρεῖται πολλὲς φορὲς ἀκόμη καὶ δύο
καὶ τρία χρόνια. Δηλαδὴ τὸ νερὸ ποὺ πήρατε σήμερα παραμένει φρέσκο. Κι ἐνῶ πέρασε τόσος καιρός, αὐτὸ συναγωνίζεται τὰ νερά, τὰ ὁποῖα πήρατε ἀπὸ τὶς πηγὲς μόλις τώρα» (ΕΠΕ 35,498 καὶ Migne PG 49,365-366).

Ἡ Δόξα τῷ Κυρίῳ
ἀρ.νι.μα. Θεοφάνεια 2021
κρατήσαμε καὶ τὸν σημερινὸ Μ.Ἁγιασμὸ
εἰς μνήμην τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.
Τὶ θὰ γράφουν ἆραγε μετὰ ἀπὸ 50-100 χρόνια!!!

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology