f

Panel

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Μόρ’ Μαρίαμ’ καλή… (π. Νικηφόρου Μανάδη)

Πααίνου κάθι ἀπόγιουμα ἀ κι βλέπου τ’ μάνναμ’ στοὺ Νουσουκουμείου. Μὶ ἀφήνν’, λίγου χατηρκά, κι τ’βλέπου μαναχὰ πέντι λιπτά, ἀμπουτὶ δὲν ἰπιτρέπιτι, κι φέγου. Κάθι φουρὰ τ’λέου τὰ δέουντα ἀπ’ ὅσ’ μὶ τηληφουνοῦν.

Ἡ Δισπότς τς Φλώρινας, παπάδις, κουνιάδγια, ἀμψιοί, ἀμψιές, ἀ κι τόσ’ φίλ’ κι γνουστοί. Ὅταν πααίνου παίρου κάθι φουρὰ κι ἀποὺ κάνα τηλέφουνου σὶ γνουστοὶ ἀνθρώπ’ κι τς μιλάει, γιὰ νὰ μὴν ξιαστουχήσ’ κι τς ἀνθρώπ’ π’‘νἀγαποῦν. Ἡ παπαΘουμᾶς κι ἡ Βλαμπία, ἡ Δημήτρης, ἡ Ἱλέν, ἡ Ἀγγιλική, ἡ Βαγγιλή, ἡ Βαγγιλίτσα, ἡ Δουξία, ἡ Κρουστάλλου ἀπ’ τοὺ Νιζισκό, ἡ Τάκης κι ἡ
Σταυρούλα ἀπ’ τὰ Σέρβγια, ἡ Ἱλλινίτσα. Ἰχτέ, Διφτέρα ἀπόγιουμα 15φλιβάρ’ 2021, τηληφώντσα τ’ θκήμας τ’Μαρία τ’Βασίλ’ ἀπ’ ἀπουκλείσκι σιαπάν’ κατ’ Δράμα. Τνεἶπι ἡ Μαρία καμπόσα καλά, ἰνθαρρυντκὰ λόϊα κι ἡ μάνναμ’ τὶ τνεἶπι, λέτι… «Μόρ’ Μαρίαμ’ καλή, ἂν δέχθκαμι στ’ζουή μας ὅλα τὰ καλὰ ἀπ’ τοὺν Θιό, νὰ μὴν ἀδιχτοῦμι κι τοῦταϊας τὰ κακὰ ἀπ’ τραβοῦμι τώρα;»
Αὐτόνινιας τοὺν λόγου ὅμους πρώτους τοὺν εἶπι ἰκείνους ἡ Τρανὸς ἄνθρουπους τ’Θιοῦ, ἡ Ἰώβ! Κάθι φουρὰ ἀπ’ ἔρχουνταν ἀγγιλιαφόρους κι τοὺν ἴφιρνι χαμπέρ’ γιὰ κινούργια συμφουρά, ἡ Ἰὼβ ἴλιγι, «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο, ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καὶ ἐγένετο, εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου
εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» (1,21). Ὅταν ὅμους τοὺν ζόρσι βαριὰ ἡ γυναῖκατ’, ἡ Ἰὼβ τνεἶπι, «εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν;» (2,10). Αὐτόνινιὰ τοὺν λόγου εἶπι σὶ μετάφρασ’ Μκρουβαλτνὴ κι ἡ μάνναμ’, «Μόρ’ Μαρίαμ’ καλή, ἂν δέχθκαμι στ’ζουή μας τὰ καλὰ ἀπ’ τοὺν Θιό, νὰ μὴν ἀδιχτοῦμι κι τοῦταϊας τὰ κακά, ἀπ’ τραβοῦμι τώρα;» Στοὺ ἴδγιου δουμάτιου, Παθουλουγικὸ 444, εἶνι κι ἡ κυραΒασιλκὴ ἀπ’ ‘μΠουντουκώμ, π’θὰ τ’ρουκανίσ’ σὶ λίγου ἡ ΔΙΗ. Μὶ λιέι αὐτὴν, «Ὅλ’ τ’μέρα ἡ μάννασ’ ἔχ’ τὰ χέργιατς σκουμένα κι προυσεύχιτι». Τν εἶδα κι γὼ σιαὐτὴν
τ’στάσ’. Ἄει μάννα. Μακάρ’ νὰ σιἀκούσ’ ἡ Μιγαλουδύναμους ἀ κι νὰ δγιώξ’ στοὺν ἀμήγυρου ἰτούτου τοὺ βλουημένου ζούζουλου π’μᾶς βρῆκι κι δυναστεύκι κι ζουρτχιάσκι ἡ καημένους ἡ κουζμάκς.

Ἄει, παπαδγιὰ Ἀφρουδίτ’ ἀπ’ τοὺ Νουσουκουμείου
κι ἡ γιός τς ἀρ.νι.μα.
Τρίτ’16φλιβάρ’2021 

από τον π. Νικηφόρο Μανάδη

Πρωτοσύγκελλος Ι. Μ. Φλωρίνης, εορδαίας & πρεσπών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MHNYMA

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

«Ἡ χαρὰ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὸ σῶμα ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Σήμερα ποὺ τιμᾶμε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ποὺ ἔχει πάρα πολλοὺς τίτλους, εἶναι Ἀπόστολος, εἶναι Εὐαγγελιστὴς, ἔχει γράψει τὸ κατὰ Ἰωάν...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...