Αγία Τεσσαρακοστή: Η Πορεία της Μετανοίας μας και της Αφέσεως των Αμαρτιών μας

 
Η Αγία Τεσσαρακοστή που από αύριο εισερχόμαστε ανακεφαλαιώνει κάθε χρόνο τη Ζωή και τη Συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Υπενθυμίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι, λόγω των Αμαρτιών μας, Νοσοκομείο με Ιατρό τον Χριστό και Νοσοκόμους την Παναγία και τους Αγίους μας. Φάρμακα δραστικά είναι η πρώτα απο όλα η Μετάνοια στην Προσευχή, η Εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία.

Χωρίς επίγνωση και εξομολόγηση ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ μέσα στο Ναό, δεν γίνεται αποδεκτή η προσευχή μας. Αυτό δεν τονίζει η Παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου;

Ο Τελώνης στον Θεό, εξομολογείται στο Ναό, σε Αυτόν μιλάει. Έτσι πρέπει και εμείς, να λέμε στον Χριστό πρώτα τις αμαρτίες μας, για να συνειδητοποιηθούμε, ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΝΟΟΥΣΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟ.

Να έχουμε κλάψει πριν, να πονά η καρδιά μας όταν εκφέρουμε την αμαρτωλή Ζωή μας στο Θεό και μετά στον Ιερέα.

Στην παραβολή της επόμενης εβδομάδας, ο Τελώνης που παρουσιάζεται ως ο Άσωτος, αφού έκλαψε πρώτα για την αμαρτωλότητά του, τρέχει και πέφτει στην Αγκαλιά του Πατέρα του. Αυτή είναι η ακολουθούσα την Μετάνοια, Εξομολόγηση.

Πρώτα προσευχήθηκε και αυτή η πρόγευση της Αφέσεως των Αμαρτιών που ένιωσε, τον έσπρωξε να τρέξει στον Πατέρα του να ΣΥΓΧΩΡΕΘΕΙ στην Αγκαλιά Του.

Αυτές οι δυo παραβολές μας αποκαλύπτουν πώς ακριβώς θα ζούμε:

Πρώτα Μετάνοια στον Θεό και πρόγευσις αφέσεως των Αμαρτιών μας όπως ο Τελώνης και ο Άσωτος και ύστερα, αυτή η αίσθηση της Χάριτος που ήδη πήραμε μας σπρώχνει όπως και τον Άσωτο στην εξομολόγηση στον Ιερέα.

Τι είναι εκείνο που ωθούσε τον Τελώνη να κραυγάζει τις αμαρτίες του, παρά η αίσθηση της Αφέσεως από τον Θεό και η Χαρά που ένοιωθε κάθε κραυγή, που εμβάθυνε ακόμα περισσότερο την επίγνωση του ;

Γιατί είπε ο Χριστός ότι ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, αυτή η δικαίωση τι άλλο είναι από την ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ;

Τι είναι εκείνο που έσπρωξε τον Άσωτο να τρέξει στον Πατέρα του, παρά η πρόγευση της Αφέσεως Αμαρτιών που ήδη ένιωσε πριν ακόμα τον συναντήσει;

Τι είναι εκείνο που βεβαίωσε τον Πατέρα να τρέξει να αγκαλιάσει τον επιστρέφοντα Άσωτο Υιό Του, παρά η βεβαιότητα ότι γύριζε ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ ;

Άρχισε το Μυστήριο της Αφέσεως των Αμαρτιών με την Μετάνοια του Ασώτου στα ξένα, συνεχίστηκε στην Αγκαλιά του Πατέρα και ολοκληρώθηκε με την παράθεση του Μόσχου του Σιτευτού.

Αυτή ακριβώς είναι η σχέση της Αφέσεως των Αμαρτιών στη Μετάνοια που γίνεται στο δωμάτιο ή το Κελί, και της Αφέσεως των Αμαρτιών στην εξομολόγηση στον Ιερέα που είναι ο Πατέρας και τη Θεία Κοινωνία, που είναι η Ένωση με το Χριστό που είναι ο Μόσχος ο Σιτευτός!

Το Μυστήριο της Αφέσεως των Αμαρτιών αρχίζει με τη Μετάνοια στην καρδιά μας, σφραγίζεται και μας εντάσσεται στην Εκκλησία με την Εξομολόγηση μας στον Ιερέα και ολοκληρώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία!

Μέσα στη Θεία Λειτουργία η όλη αποκάλυψη της Βασιλείας των Ουρανών που γίνεται, από τη μια μας ωθεί στη Δοξολογία και από την άλλη μας αποκαλύπτει την Αμαρτωλή Ζωή μας!

Γι’ αυτό από τη μια εύχεται ο Ιερέας με δοξαστικό ύφος και από την άλλη ο Λαός στο στόμα των ψαλτών ΚΡΑΥΓΑΖΕΙ:

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!

Τι σημαίνει ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ;

Σημαίνει ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ και κραυγή να μας συγχωρήσει ο Βασιλέας των Ουρανών ώστε να μπορέσουμε με ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ να μεταλάβουμε το Σώμα και το Αίμα του Βασιλέως Χριστού και να γίνουμε όπως Εκείνος, παιδιά του Θεού Πατέρα Του, έχοντας αισθητά μέσα μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Γι αυτό μετά τον Καθαγιασμό, ο Ιερέας καλεί τον Ουράνιο Πατέρα να δεχτεί την ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και λέμε το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ!

Η Αγία Σαρακοστή, είναι η πορεία της Επιγνώσεως της Αμαρτωλότητας μας, η Σταύρωση είναι η προσφορά από τον Εσταυρωμένο Χριστό του Μυστηρίου της Μετανοίας και η Ανάστασις η προσφορά απο τον Αναστημένο Χριστό, του Μυστηρίου της Αφέσεως των Αμαρτιών μας που μας εισάγει στη Βασιλεία των Ουρανών

Η εισαγωγή στη Βασιλεία των Ουρανών γίνεται με την Ανάληψη Του.

Θα μας συναναλάβει μαζί Του και θα μας στήσει μαζί Του ενώπιον του Ουρανίου Πατρός Του και έτσι ολοκληρώνεται η επιστροφή μας στην Αγκαλιά Του Ουρανίου Πατέρα μας!

Φύγαμε απο τον επίγειο Παράδεισο με την Αμετανοησία του Αδάμ και επιστρέφουμε

με τη Μετάνοια και την Άφεση Αμαρτιών που μας χαρίζει ο Νέος Αδάμ, ο Χριστός!

Δια της Μετανοίας που χαρίζεται από την Σταύρωση και της Αφέσεως των Αμαρτιών μας που χαρίζεται με την Ανάσταση , και την Ανάληψη του Χριστού , αναλαμβανόμαστε μαζί Του, στην Βασιλεία των Ουρανών!   
 
Ανδρέας Χριστοφόρου

Καλή Σαρακοστή, Καλή Μετάνοια !  

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology