Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει το «Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας»

Από «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»

Η Ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας του «Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Γονεϊκότητας». Δημιουργείται στο όνομα της «ενδυνάμωσης και της προστασίας» των δικαιωμάτων των παιδιών, προκειμένου «να μην παραβιάζονται κατά τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόκειται για πλάγιο τρόπο αναγνώρισης της ομόφυλης γονεϊκότητας που χρησιμοποιεί ως συναισθηματικό μοχλό πίεσης τα παιδιά. Φιλοδοξεί να χρησιμεύσει στις Ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υπάρχει η αναγνώριση των «πολύχρωμων οικογενειών» από την εθνική τους νομοθεσία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ursula von der Leyen είχε δηλώσει σε κεντρική της ομιλία, το 2020 ότι «εάν είσαι γονέας σε μια χώρα, είσαι γονέας σε κάθε χώρα». Με αυτή τη δήλωσή της  η  πρόεδρος της ΕΕ τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της (ομόφυλης) γονεϊκότητας, που εφόσον είναι αναγνωρισμένη σε ένα κράτος-μέλος οφείλει να αναγνωρίζεται σε όλα  τα άλλα κράτη μέλη και για όλους τους σκοπούς. Αυτή η πρωτοβουλία ορίστηκε ως βασική δράση στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και εντάχθηκε στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των LGBTIQ ατόμων.

Στόχος της πρότασης είναι «η ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών  και άλλων δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους σε μια ταυτότητα, στην μη διάκριση, στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, για την εφαρμογή και διατήρηση των δικαιωμάτων τους και σε άλλο κράτος μέλος, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψιν το συμφέρον του παιδιού. (1, σελ.2)

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση «εκτιμάται ότι 2 εκατομμύρια παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή μια κατάσταση κατά την οποία η γονεϊκότητα  αναγνωρίζεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά δεν αναγνωρίζεται για όλους τους σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος» (1,σελ 2)
 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα παιδιά που γίνεται σε συνδυασμό με τη στήριξη των  
LGBTQ δικαιωμάτων δημιουργεί ερωτήματα.  Ήταν ανοχύρωτα τα παιδιά και τα γονεϊκά δικαιώματα ως τώρα; Υπήρχε πρόβλημα στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από το ένα κράτος στο άλλο μέσα στην ΕΕ; Ή μήπως έχει προκύψει μια καινούργια «οικογενειακή» κατάσταση που πρέπει να αναγνωρισθεί και να επιβληθεί ως Ευρωπαϊκός νόμος ακόμη και στα κράτη-μέλη  που έχουν επιφυλάξεις; 

περισσότερα εδώ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology